Đầu tư 62,5 triệu USD cải cách hệ thống trợ giúp xã hội

(TCT online) - Đây là tổng mức đầu tư của dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố ngày 7/8 tại Hà Nội.
 
 
Trong số này có 60 triệu USD là vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới, còn lại 2,5 triệu USD là vốn đối ứng của trung ương và địa phương. Mục tiêu của dự án là tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ của hệ thống trợ giúp xã hội trong việc tạo điều kiện để trẻ em nghèo phát huy hết tiềm năng của mình và thoát nghèo từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
 
Dự án được triển khai thí điểm từ năm 2014-2019 tại 4 tỉnh thí điểm là Hà Giang, Quảng Nam, Trà Vinh và Lâm Đồng, sau đó sẽ từng bước mở rộng ra toàn quốc. Dự án sẽ hợp nhất tập hợp dữ liệu hiện hành thành một cơ sở dữ liệu quốc gia về các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và các đối tượng trợ giúp xã hội nhằm đặt nền móng cho việc hợp nhất các chương trình và tăng tính hiệu quả của chi tiêu công cho lĩnh vực trợ giúp xã hội. Bốn tỉnh thí điểm sẽ thử nghiệm chương trình trợ giúp xã hội hợp nhất và được tăng cường thông qua việc tích hợp các chương trình chi trả bằng tiền mặt hiện hành và các chương trình mới cho các hộ gia đình nghèo có trẻ em thành gói trợ giúp gia đình. Chương trình sẽ được triển khai thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ và quản lý được cải tiến. Dự kiến tại 4 tỉnh này sẽ có hơn 500.000 hộ nghèo được nhận một gói hỗ trợ chính sách một lần. Ngoài ra, các hộ nghèo có trẻ em và phụ nữ mang thai cũng sẽ được tư vấn về kỹ năng nuôi dạy con cái một cách kịp thời và dễ tiếp cận. 
 
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận định: “Việt Nam đã có một hệ thống trợ giúp xã hội chi trả bằng tiền mặt và chi trả bằng hiện vật, nhưng hệ thống này chưa đủ hiệu quả để có thể xử lý được các thách thức hiện nay của xóa đói giảm nghèo. Hy vọng, dự án khi triển khai sẽ tạo ra một hệ thống trợ giúp xã hội tốt hơn và đơn giản hơn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững”.
Thúy Nga
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật