Đề xuất xây dựng danh mục chịu thuế, phí bảo vệ môi trường

(TCT Online) - Nghiên cứu tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, liên quan đến chính sách thuế, phí về bảo vệ môi trường, dự thảo luật đã quy định mang tính nguyên tắc xác định đối tượng chịu thuế, phí bảo vệ môi trường.

Việc ban hành, tổ chức thực hiện các quy định này theo pháp luật về thuế, phí, lệ phí. Đồng thời, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục chịu thuế, phí bảo vệ môi trường; biểu khung, mức thuế, phí và phương pháp tính.

Thảo luận về vấn đề này, đại biểu K`Nhiễu, Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc áp dụng thu thuế môi trường là nhằm khuyến khích người gây ô nhiễm môi trường giảm lượng chất thải ra môi trường và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc đưa chi phí môi trường vào trong giá thành sản phẩm. Thuế môi trường làm tăng chi phí đối với những sản phẩm, chủ thể gây ra ô nhiễm, buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm phương thức khác. Vì vậy, đề nghị bổ sung vào điều này nội dung theo hướng quy định thu thuế bảo vệ môi trường theo nguyên tắc người gây ô nhiễm thì phải trả tiền. 

Còn theo đại biểu Lê Công Nhường, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, dự thảo Luật quy định việc ban hành, tổ chức thực hiện các quy định về thuế bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên Luật Thuế bảo vệ môi trường chỉ tính thuế đầu vào của đơn vị nguyên, nhiên, vật liệu có khả năng gây ô nhiễm mà chưa tính đến hàm lượng chất gây ô nhiễm có trong nguyên liệu cao hay thấp. Đại biểu ví dụ 1 tấn than đá sạch khác với một tấn than đá bẩn. Để thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi công nghệ sử dụng nguyên liệu ít gây ô nhiễm môi trường, đại biểu đề nghị cần quy định về việc đánh thuế hàm lượng chất gây ô nhiễm của nguồn nguyên liệu đầu vào.

Báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, môi trường hiện nay đang có xu thế bị suy thoái và ô nhiễm nghiêm trọng. Bởi vậy, mục của luật này phải tác động vào để chất lượng môi trường phải đảo ngược tình huống hiện nay là ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường ở mọi nơi, mọi lúc.

Do đó cần có sự quyết tâm, khẳng định trách nhiệm của nhà nước sẽ đóng vai trò chủ đạo, bởi nếu không những đề xuất như ý kiến của các đại biểu nêu, trong đó có vấn đề liên quan đến cơ chế tài chính sẽ khó có khả năng triển khai.

HH 

Gửi bình luận


Mã bảo mật