Xây dựng chính quyền đô thị để TP HCM phát triển

 

(TCT Online) - Báo cáo Quốc hội về dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM ngày 26/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, việc tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị tại TP HCM tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm là cần thiết, nhằm huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững của TP, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Theo ông Lê Vĩnh Tân, TP HCM là đô thị loại đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Trong quá trình phát triển, TP vẫn gặp nhiều bất cập, chưa phát huy hết tiềm năng do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là mô hình tổ chức chính quyền địa phương chưa phù hợp với đặc điểm, tính chất của một đô thị đặc biệt. Bên cạnh đó, do hoạt động kinh tế của TP có tính chất liên thông, mở rộng giữa các vùng, miền, đòi hỏi TP phải được quy hoạch và thực hiện thống nhất không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Mặt khác, từ năm 2009 đến 2016, TP HCM đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở tất cả các huyện, quận, phường và đạt được nhiều kết quả tích cực, như tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, tiết kiệm ngân sách. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để triển khai tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị tại TP HCM.

Cụ thể, dự thảo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP thuộc TP HCM. Đặc biệt, hiện UBND TP HCM đang xây dựng đề án về thành lập TP thuộc TP HCM, dự kiến báo cáo Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020. Theo đó, thành phố thuộc TP HCM sẽ có các phường trực thuộc. Vì vậy, dự thảo Nghị quyết đã quy định theo hướng, điều chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND phường cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP thuộc TP HCM. Dự thảo cũng quy định về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác của TP HCM. Để đảm bảo tính liên tục và không tạo khoảng trống trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của chính quyền địa phương ở quận và phường, dự thảo đã quy định một số nội dung về hoạt động của HĐND, UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 và tổ chức thực hiện từ ngày 1/7/2021. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội, thì áp dụng theo nghị quyết này.

Trình bày  báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của TP HCM. Để triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP từ ngày 1/7/2021, Nghị quyết của Quốc hội cần có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Vì vậy, việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 theo trình tự, thủ tục rút gọn là phù hợp.

Hiện nay Chính phủ đã đồng ý về chủ trương xây dựng đề án thành lập TP Thủ Đức là thuộc TP HCM với mục tiêu tạo bước đột phá, làm hạt nhân tăng trưởng mới thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy, việc dự thảo nghị quyết quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền TP thuộc TP HCM là phù hợp, tạo cơ sở pháp lý để khi được cấp có thẩm quyền thành lập TP trực thuộc sẽ có cơ sở áp dụng. Tuy nhiên, phần liên quan đến tổ chức chính quyền tại thành phố thuộc TP HCM trong dự thảo vẫn chưa có sự khác biệt so với các đơn vị hành chính cấp huyện hiện nay, chưa có sự đổi mới để nâng cao hơn nữa vị thế, thẩm quyền của chính quyền TP trực thuộc để có thể đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu phát triển. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung những quy định mới, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội hơn cho chính quyền TP trực thuộc so với chính quyền ở các quận để đáp ứng được mục tiêu và kỳ vọng đã đặt ra.

HH

Gửi bình luận


Mã bảo mật