Tái xuất ngay tại cửa khẩu nhập đối với phế liệu không đủ điều kiện

(TCT Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc tái xuất phế liệu không đủ điều nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển, bảo đảm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật... Theo đó, việc tái xuất thực hiện ngay tại cửa khẩu nhập và không được thực hiện tái xuất qua cửa khẩu đường bộ và đường thủy nội địa.

Văn bản nêu rõ, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số cục hải quan tỉnh, TP về việc xin tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển. Một số hãng tàu kiến nghị chuyển hàng hóa sang vỏ container khác hoặc tái xuất qua cửa khẩu đường bộ, đường thuỷ nội địa. 

Nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định thực hiện giám sát việc tái xuất phế liệu tồn đọng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và các quy định của nhà nước.

Cụ thể, chỉ cho phép tái xuất đối với các lô hàng phế liệu tồn đọng sau khi có kết quả giám định xác định là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu. Việc tái xuất thực hiện ngay tại cửa khẩu nhập và không được thực hiện tái xuất qua cửa khẩu đường bộ và đường thủy nội địa.

DN phải thực hiện