Thi đua quyết tâm xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

(TCT Online) - Ngày 14/10, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo.

 

 

Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, những năm qua, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước phát động và các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành đều được tổ chức thực hiện hiệu quả. Giai đoạn 2016 - 2020, BHXH Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Kết quả 100% các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt đến toàn thể  công nhân viên chứ  để nhận thức và nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  Năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, BHXH Việt Nam đã tham mưu với Chính phủ, các bộ quản lý Nhà nước về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân thông qua việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với DN, thanh toán kịp thời các dịch vụ y tế liên quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nhiễm vi rút coroa, thực hiện chi trả các chế độ ốm đau, BH thất nghiệp cho người tham gia… 

 

Theo đánh giá, các phong trào thi đua của ngành luôn được gắn với tiêu chí đánh giá, xếp loại từng tập thể, cá nhân và là cơ sở để phân phối tiền lương và thu nhập, qua đó đã thực sự là đòn bẩy giúp tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động từ cơ quan BHXH ở trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện. Qua đó,  góp phần tạo động lực cho các tập thể, cá nhân trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị hằng năm và giai đoạn 2016-2020. Nhờ làm tốt các phong trào thi đua, mà các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao ngành BHXH Việt Nam luôn hoàn thành vượt kế hoạch. Các công tác chi trả và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi của người tham gia ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, mục tiêu cao cả của Đảng và Nhà nước ta là phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Trong 25 năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 

 

Theo Phó Chủ tịch nước, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành BHXH rất nặng nề, nhưng cũng là sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho ngành. Thống nhất với 8 nhiệm vụ và 4 giải pháp đã nêu trong báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy thành tựu và những bài học kinh nghiệm đạt được, tăng cường xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

 

 

5 nhiệm vụ và 3 giải pháp cho giai đoạn 2021-2025

 

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng , tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện, giai đoạn 2021 – 2025 toàn ngành BHXH Việt Nam  tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu.

 

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, đổi mới công tác thi đua khen thưởng   theo Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 18/CT-TTg.

Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động.

 

Thứ ba, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được Đảng và Nhà nước giao để phát động các phong trào thi đua, các đợt thi đua chuyên đề với nội dung thi đua cụ thể, sát với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời điểm cụ thể. 

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng... 

 

Thứ năm, hoàn thiện cơ chế chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại đảm bảo khách quan, công bằng và hiệu quả; cơ chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân thông qua Bộ chỉ số lượng hóa tiêu chí đánh giá gắn với phân phối tiền lương, thu nhập.

 

Trên cơ sở này, BHXH Việt Nam cũng đưa ra 3 giải pháp cơ bản nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trên. Cụ thể, phát động và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả; gắn công tác thi đua khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị và lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá năng lực, chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cơ sở để xét khen thưởng và thực hiện chính sách cán bộ. Đồng thời, nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo kịp thời, khách quan, chính xác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện.

 

 

 

Hương Quỳnh

 

Tại Đại hội, thay mặt Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động cho 11 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2020. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc của ngành./.

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật