Thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn 2015-2019 luôn hoàn thành vượt dự toán

(TCT Online) - Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tại Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành hải quan lần VI diễn ra ngày 20/8 tại Hà Nội. 

Theo Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn 2016-2020, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hải quan đã xây dựng, định hướng các phong trào thi đua yêu nước hàng năm phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao. Bám sát các nội dung được định hướng, các đơn vị, tổ chức đoàn thể đã tổ chức phong trào thi đua riêng cho đơn vị, lồng ghép thi đua với công việc chuyên môn, góp phần vào kết quả chung của toàn ngành. Qua các đợt thi đua đã phát hiện một số tập thể, cá nhân có mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như Cục Hải quan Quảng Ninh với phong trào “Kỷ cương-Liêm chính- Chủ động- Quyết liệt” và sáng kiến xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở; Cục Hải quan Bình Dương với mô hình “Nụ cười công sở” gắn với việc phục vụ DN là ưu tiên hàng đầu; Cục Hải quan TP HCM có cách làm mới với mô hình “Cà phê sáng cùng DN” nhằm đối thoại lắng nghe vướng mắc của DN…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, bằng nhiều giải pháp, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã cắt giảm nhiều chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hải quan. Cụ thể, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới đối với hàng xuất nhập khẩu giảm từ 170 giờ năm 2015 xuống còn 132 giờ năm 2019; hàng xuất khẩu giảm từ 140 giờ xuống còn 105 giờ. Qua đó, tạo thuận lợi và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương hàng hóa. Về thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, Tổng cục Hải quan đã triển khai quyết liệt các giải pháp thu và chống thất thu, thu hồi các khoản nợ thuế. Kết quả cho thấy, giai đoạn 2015-2019 ngành luôn hoàn thành vượt dự toán NSNN được giao. 

Giao nhiệm vụ cho Tổng cục Hải quan trong giai đoạn tiếp theo, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại; thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, hàng năm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu NSNN được giao; tiếp tục thực hiện tốt và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xuất xứ hàng hóa. Cùng với đó, phát động nhiều phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng và lan tỏa các điển hình tiên tiến. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan cho biết sẽ bám sát nhiệm vụ trong công tác chính trị, chuyên môn, từ đó xây dựng các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu trọng yếu trong kế hoạch 5 năm 2021- 2025. Đồng thời, góp phần đưa hải quan Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện mục tiêu này, ngành sẽ đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua để tạo tính hấp dẫn, lôi cuốn; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào công tác thi đua, khen thưởng nhằm chủ động theo dõi thành tích khen thưởng của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình, qua đó có kế hoạch, lộ trình xây dựng, nuôi dưỡng điển hình tiên tiến. Đặc biệt là tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra phong trào thi đua của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể. 

Với những thành tích xuất sắc của ngành hải quan trong giai đoạn 2016-2020, tại hội nghị, Tổng cục Hải quan đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.


HH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật