Đề nghị tăng mức hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện

(TCT Online) - Ngày 18/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện. 

 

 

Tăng nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng          

 

Những năm qua, bên cạnh sự quan tâm của các cấp bộ, ngành, địa phương về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản thủ tục hành chính, mở rộng hệ thống đại lý, cộng tác viên… Kết quả, từ 203.000 tham gia (năm 2016), đến năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng vượt bậc, đạt trên 574 nghìn người, tăng trên 296 nghìn người, tương ứng tăng 107% so với năm 2018. Đến hết tháng 7/2020, đạt trên 737 nghìn người, tăng trên 163 nghìn người, tương ứng tỷ lệ tăng trên 28% so với năm 2019 và đạt tỷ lệ 1,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. 

 

Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ gia đình nghèo năm 2019 đạt trên 6,5 nghìn người, chiếm 1,13% và số người thuộc hộ gia đình cận nghèo là 9,7 nghìn người, chiếm 1,70% so với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện.

 

Mặc dù vậy, BHXH Việt Nam đánh giá, so với tiềm năng, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn rất thấp, nhất là số người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, chỉ chiếm dưới 3% so với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó phải kể đến mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia còn thấp (hiện người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30%, tương ứng 46.200 đồng/tháng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, tương ứng 38.500 đồng/tháng; các đối tượng còn lại được hỗ trợ 10%, tương ứng 15.400 đồng/tháng).

 

Số tiền hỗ trợ năm 2018 là 25.496 triệu đồng, năm 2019 là 90.467 triệu đồng và dự kiến năm 2020 là 170.000 triệu đồng. Ngoài ra, thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu còn dài (đủ 20 năm trở lên và đủ 55 tuổi đối với nữ, đủ 60 tuổi đối với nam).

 

Tăng mức hỗ trợ để thúc đẩy người dân tham gia 

 

Để hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện (năm 2021 có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1%; năm 2025 có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% và đến năm 2030 có khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5%), BHXH Việt Nam cho rằng, cần phải tiếp tục đổi mới công tác tổ chức thực hiện; sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng giảm điều kiện về thời gian đóng để được hưởng lương hưu, bổ sung các chế độ linh hoạt.

 

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Cụ thể, nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại. Với mức hỗ trợ này, BHXH Việt Nam dự kiến, số người tham gia BHXH tự nguyện đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 3,6 triệu người; đến năm 2030 là 8,9 triệu người. Trong khi đó, số tiền chi hỗ trợ tăng dần từng năm đến năm 2025 ở mức 1.167 tỷ đồng (chiếm 0,3% chi cho an sinh xã hội) và đến năm 2030 ở mức 3.141 tỷ đồng (chiếm 0,71% chi cho an sinh xã hội).

 

Như vậy, bên cạnh nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH Việt Nam tiếp tục chủ động đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH tự nguyện để tăng tính hấp dẫn, tạo thuận lợi hơn nữa cho người tham gia, nhằm mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân./.

 

Thuý Nga

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật