Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

(TCT Online) - Ngày 10/8, BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn về việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 12/2020 cho người sử dụng lao động gặp khó do dịch Covid-19.

 

 

 

Cụ thể, người sử dụng lao động đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến nay vẫn còn gặp khó khăn, thì được tiếp tục tạm dừng đóng tối đa đến hết tháng 12/2020. 

 

Đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng của BHXHVN Việt Nam, thời gian tạm dừng đóng tối đa đến hết tháng 12/2020.

 

Về thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

 

Theo báo cáo của BHXH các địa phương, ước đến hết 30/6, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 1.519, tương ứng với 130.794 lao động, với số tiền 475 tỷ đồng.

 

Thuý Nga

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật