Chủ động tuyên truyền các cơ chế, chính sách tài chính

(TCT Online) - Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

 

Tại hội nghị, trên cơ sở những kết quả mà các đơn vị đạt được trong công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2020, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc, các cơ quan báo chí nội ngành thời gian tới cần tập trung tuyên truyền mạnh mẽ các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực ngành Tài chính quản lý, từ khi xây dựng, ban hành và phổ biến chính sách. Nội dung  tuyền truyền cần tập trung vào các gói giải pháp tài chính đã có và đang trình cũng như các chương trình theo kế hoạch bao gồm các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán, Luật Quản lý thuế, các chính sách có liên quan mật thiết đến người dân, DN, đơn vị sự nghiệp, các cấp, các ngành.

 

Về công tác quản lý thu chi ngân sách, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đề nghị các đơn vị và cơ quan báo chí ngành cần tích cực thông tin, tuyên truyền về những nội dung đổi mới, kết quả thực hiện cũng như giải pháp quản lý về nội dung nghiệp vụ; cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, tinh gọn bộ máy; tuyên truyền về công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận thương mại...

 

Đối với các cơ quan báo chí ngành, Thứ trưởng yêu cầu cần bám sát chủ trương, nội dung, định hướng và kế hoạch công tác của bộ và các vấn đề mà dư luận quan tâm, từ đó chủ động tuyên truyền, góp phần tuyên truyền người dân, các cấp, các ngành hiểu; đồng thời làm cầu nối tuyên truyền với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành; tăng cường các hình thức tuyên truyền mới.

 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật