Tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ

(TCT online) - Tổng cục Thống kê cho biết, bắt đầu từ ngày 1/7, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ (thời điểm 1-7-2020).
 
 
Theo bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thống kê, hoạt động trên thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia và là hoạt động rất quan trọng nhằm thống kê, thu thập số liệu và đưa ra “bức tranh” toàn cảnh về khu vực này.  
 
Cuộc điều tra nhằm đáp ứng 3 mục đích chính, gồm: Thứ nhất, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.
 
Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế. 
 
Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.
 
Phạm vi cuộc điều tra diễn ra trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố đối với các hộ mẫu có hoạt động sản xuất nông nghiệp, toàn bộ trang trại, UBND cấp xã. Đối tượng và đơn vị điều tra bao gồm: Lao động của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp và trang trại; điều kiện sản xuất của hộ sản xuất nông nghiệp; điều kiện và kết quả sản xuất của trang trại; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; điều kiện sống của cư dân nông thôn. Cán bộ điều tra sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin là: Phỏng vấn trực tiếp và tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cuộc điều tra.
 
Thời gian thu thập thông tin kết thúc ngày 20-7-2020. Dự kiến, công bố số liệu chính thức vào tháng 3-2021.
     Thái Dương
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật