Đại biểu Quốc hội tán thành ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù cho Hà Nội

(TCT Online) - Ngày 9/6, thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội, các đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm góp phần tăng nguồn lực, quyền chủ động trong việc quyết định, sử dụng ngân sách để phát triển Thủ đô trong điều kiện mới. 

Đại biểu Ngô Sách Thực, đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đề nghị việc ban hành nghị quyết cần gắn liền với các đánh giá về việc thực hiện Luật Thủ đô về ưu điểm và hạn chế, cụ thể là các hạn chế về quy hoạch và di dời.

Về thẩm quyền quyết định bổ sung các khoản phí, lệ phí và tăng mức thu phí, lệ phí, một số đại biểu chỉ ra rằng, thẩm quyền bổ sung các khoản phí, lệ phí chưa có trong danh mục ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí là của Quốc hội và được giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trong khoảng thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, nay Chính phủ trình Quốc hội cho phép thí điểm giao cho HĐND TP Hà Nội thực hiện quyền hạn này, thực chất là để phân cấp cho HĐND TP quyết định bổ sung các khoản phí, lệ phí nhằm tạo sự linh hoạt, chủ động cho HĐND trong việc tổ chức thực hiện Luật Phí và lệ phí. Tuy nhiên, TP cần có danh mục phí, mức phí đảm bảo được sự đồng thuận cao của người dân.

Về việc ngân sách TP được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, một số đại biểu chỉ rõ, thực tế cho thấy việc bán tài sản công có nhiều khó khăn, quy trình và thủ tục phức tạp, kéo dài. Vì vậy, để quy định này có tính khả thi, đề nghị UBND TP chủ động có đề án tổng thể và đánh giá đầy đủ nguồn thu, lộ trình và kế hoạch, tổ chức thu từ lĩnh vực này trên địa bàn, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, đại biểu Phạm Đình Toản, đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đề nghị, song song với thực hiện cơ chế đặc thù, cần có các giải pháp tổng thể để phát triển bền vững, khắc phục được tình trạng đô thị quá tải khi quy hoạch các trung tâm thương mại, tổ hợp khu chung cư cao tầng.

Các đại biểu tán thành đề xuất cho phép TP Hà Nội được giữ lại toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNN, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các DN, tuy nhiên đề nghị TP có báo cáo rõ hơn về số liệu cụ thể dự kiến nguồn thu này.

Trước đó, tại phiên họp tập trung tại hội trường cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, việc xây dựng nghị quyết bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, phù hợp chủ trương định hướng của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, gắn với tăng cường trách nhiệm của chính quyền TP Hà Nội. Đồng thời, thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch, đảm bảo việc thực hiện kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Chính phủ, HĐND các cấp của TP, giám sát của người dân, của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể. Đồng thời, cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù thí điểm đối với Thủ đô Hà Nội phải đặt trong tổng thể xu thế phát triển chung của cả nước, kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái riêng, trên tinh thần Hà Nội vì cả nước và cả nước vì Hà Nội phát triển ngày càng văn minh, hiện đại.

Tại báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày sau đó, đa số ý kiến trong Ủy ban tán thành với các lý do nêu trong tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội nhằm góp phần tăng nguồn lực, quyền chủ động trong việc quyết định, sử dụng ngân sách để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu theo Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017, Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về tiếp tục bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong điều kiện mới.

Minh Huệ

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật