Cục Thuế Quảng Nam, nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

(TCT online) - Ngay trong chiều 31/3/2020, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ban hành Thông báo số 2973/TB-CT gửi các đơn vị trong ngành về việc triển khai, thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của cơ quan thuế theo đúng tinh thần, nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, và Công văn số 1363/TCT-TCCB ngày 31/3/2020 của Tổng cục Thuế, cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
 
Theo nội dung Công văn 2973, Cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt công chức, người lao động thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia và của địa phương về phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
 
Trong Thông báo cũng nhấn mạnh, tạm dừng ngay các hoạt động thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; Phân công nhiệm vụ cho công chức có địa chỉ cư trú cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên giải quyết công việc tại nhà, không phải đến cơ quan (trừ trường hợp đột xuất, cần thiết);
 
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ phân công luân phiên mỗi ngày có ít nhất 30% công chức trực tại trụ sở làm việc để giải quyết các công việc phát sinh, số còn lại làm việc tại nhà thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.
 
Đối với các Chi cục Thuế, Cục Thuế chỉ đạo bố trí ít nhất một lãnh đạo Chi cục có mặt tại trụ sở (kể cả nơi không có trụ sở chính) để giải quyết kip thời các thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Tuy theo nhu cầu công việc, Cục Thuế giao cho Chi cục trưởng có trách nhiệm bố trí phân công người trực xử lý công việc tại trụ sở cơ quan đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đột xuất phát sinh.
 
Những chỉ đạo của Cục Thuế (nêu trên) sẽ được thực hiện kể từ ngày 01/4/2020, đồng thời Cục trưởng Ngô Bốn cũng giao cho cấp trưởng các đơn vị phải thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo của cấp trên để triển khai cho đơn vị và báo cáo tình hình về tại Văn phòng Cục để tổng hợp, xử lý không để gây trở ngại đến nhiệm vụ chung và bảo đảm sức khỏe, an toàn cho công chức trong tình hình dịch, bênh diễn biến phức tạp. 
 
Trước đó, Cục Thuế cũng đã có khuyến nghị đến cộng đồng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh nên áp dụng các hình thức giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, điện thoại, email để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp nhằm góp phần tích cực trong phòng, chống dịch. Đối với người nộp thuế là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương có nhu cầu hoàn thuế thì việc quyết toán thuế năm 2019 vẫn được thực hiện kể từ sau ngày 30/3/2020 về sau vẫn được giải quyết bình thường theo quy định của pháp luật quản lý thuế. 
 
Đó là cách tốt nhất để an toàn cho bản thân và mọi người trong xã hội khi nạn dịch COVID-19 lan rộng trong toàn cầu, diễn biến rất phức tập. Lúc này hơn hết là ý thức tự giác của toàn dân cùng chung tay góp sức với Đảng, Nhà nước, Chính phủ quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch COVID-19./.
Văn Dũng
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật