Hải quan TP HCM phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở

(TCT online) - Ngày 12/9, Cục Hải quan TP HCM tổ chức Lễ phát động phong trào“Cán bộ, công chức Cục Hải quan TP HCM thi đua thực hiện Văn hóa công sở”. 
 
 
Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM cho biết,  năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương lựa chọn nội dung văn hóa công sở làm chủ đề chính trong phong trào thi đua. Trên tinh thần đó, Cục Hải quan TP HCM cũng phát động phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở nhằm vừa hưởng ứng phong trào thi đua theo lời kêu gọi của Thủ tướng vừa là nhân tố tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thông điệp của ngành Hải quan “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”. Đồng thời, đáp ứng mục tiêu đưa phong trào đi sâu vào trong các hoạt động thường nhật của cơ quan, khắc phục các khuyến điểm tồn tại. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các đơn vị trong 3 tháng cuối năm. 
 
Đợt thi đua năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào 2 nội dung:  Đối với tập thể sẽ thực hiện: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”.  Nội dung này hướng tới mục tiêu duy trì sự trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của đơn vị; chỉnh trang công sở văn minh, hiện đại, xanh sạch, đẹp; nhằm kiến tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả. Đối với cán bộ, công chức: “Thi đua thực hiện Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả”. Nội dung này hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh, tác phong và cốt cách cán bộ hải quan như: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với phẩm chất gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện, sáng tạo… 
 
“Tổ chức thi đua đối với cán bộ, công chức không chỉ hướng đến công tác xây dựng hình ảnh, cốt cách con người, mà còn là hoạt động quan trọng để tăng cường nguồn nhân lực chất lượng, sẵn sàng đáp ứng được các nhiệm vụ được giao cũng như kiến tạo được các hoạt động bứt phá trên các lĩnh vực quản lý điều hành của đơn vị. Đây cũng là nhiệm vụ cấp thiết cần phải nhanh chóng triển khai và duy trì để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đảm bảo thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao” -  ông Thắng nhấn mạnh. 
Đức Mỹ
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật