Hơn 20 triệu USD dành cho hỗ trợ các DNNVV do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam và Thái Bình Dương

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vừa cho biết, ngày 13/5 tổ chức này đã nhận được 20,2 triệu USD từ Quỹ sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) do phụ nữ làm chủ được tiếp cận nguồn tài chính và hoạt động đào tạo thiết yếu tại Việt Nam và Thái Bình Dương.

Đây là khoản viện trợ không hoàn lại thứ hai mà ADB nhận được từ We-Fi để tăng tốc phát triển mạnh mẽ DN của phụ nữ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương (WAVES). Theo đó, có gần 5.000 DNNVV do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam và khu vực Thái Bình Dương sẽ được hưởng lợi từ chương trình 5 năm này.

Theo thống kê của ADB, các DN do phụ nữ làm chủ hiện chiếm khoảng 60% tổng số DN có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa ở châu Á và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các DN này phải đối mặt với những hạn chế về nguồn vốn, gây ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển của DN, trong khi phụ nữ làm chủ các DN này chỉ được tiếp cận hạn chế các hoạt động đào tạo kinh doanh và hỗ trợ trọng tâm của chính phủ.

Để khắc phục những hạn chế tên, chương trình WAVES sẽ tập trung vào ba lĩnh vực phát triển của các DNNVV do phụ nữ làm chủ là tiếp cận nguồn tài chính, xây dựng năng lực và tạo môi trường thuận lợi. Trong đó, sẽ cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính thông qua tài chính sáng tạo; đồng thời tập trung xây dựng năng lực cho phụ nữ thông qua các chương trình cung cấp kiến thức cơ bản về tài chính và thúc đẩy kinh doanh...

Trước đó, vào tháng 4/2018, ADB đã nhận được khoản viện trợ trị giá 12,6 triệu USD từ We-Fi để tăng cường các doanh nhân nữ tại Xri Lan-ca. ADB đang đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương như một phần trong cam kết của mình về việc thúc đẩy trao quyền về kinh tế cho phụ nữ - một trong những ưu tiên hoạt động trong chiến lược 2030 mới được thông qua của ADB. Tới năm 2030, dự kiến 75% số dự án của ADB sẽ tập trung thúc đẩy bình đẳng giới.

Gửi bình luận


Mã bảo mật