Gắn trách nhiệm cá nhân trong ngăn ngừa tham nhũng

(TCT Online) - Đó là ý kiến của nhiều diễn giả đưa ra tại hội thảo “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng, thực trạng và giải pháp hoàn thiện” do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức ngày 11/4 tại Hà Nội.

 

Phó tổng KTNN Đặng Thế Vinh cho biết, trong thời gian qua, KTNN đã xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu dễ xẩy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và khai thác tài nguyên, các dự án BOT, BO, hệ thống ngân hàng thương mại.

Qua kết quả kiểm toán đã thu hồi nhanh chóng tài sản của Nhà nước bị thất thoát. Theo thống kê, từ khi thành lập vào năm 1994 đến năm 2018, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính hàng trăm nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2018, kiến nghị xử lý tài chính 89.600 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi NSNN 44.466 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017.

KTNN cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoặc huỷ bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật của các bộ ngành, địa phương không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị được kiểm toán chưa thực hiện nghiêm minh các kết luận kiểm toán.

Ngoài ra, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, giám sát và kiểm toán đôi khi còn chồng chéo. Những nguyên nhân này dẫn đến việc phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí tiền ngân sách còn hạn chế. 

Chia sẻ thêm thông tin về quản lý ngân sách, TS Nguyễn Minh Phong, Phó vụ trưởng, Phó ban tuyên truyền lý luận, Báo Nhân dân cho rằng, hi