Người dân vẫn rất lo ngại về tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt

Đây là một trong những nhận định được đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2018 do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng (CECODES) tổ chức ngày 2/4 tại Hà Nội.

Theo báo cáo PAPI 2018, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018 nhìn chung có nhiều cải thiện ở các lĩnh vực PAPI tiến hành khảo sát và đo lường. Đặc biệt, qua báo cáo, người dân cho biết nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế, giáo dục tiểu học công lập thuyên giảm và hài lòng hơn với hầu hết các dịch vụ công căn bản; các cấp chính quyền cơ sở tương tác với người dân nhiều hơn. Điểm số các chỉ tiêu đo lường dịch vụ hành chính công về cấp phép xây dựng và dịch vụ “một cửa” cấp xã/phường đã tăng lên so với mọi năm.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân cho rằng có nhũng nhiễu trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có hiện tượng cán bộ sử dụng công quỹ vào mục đích riêng không giảm. Đặc biệt, người dân trên phạm vi cả nước đều cho rằng chất lượng nguồn nước sinh hoạt, ăn uống nơi họ sinh sống kém hơn ba năm trước.

Năm 2018, PAPI tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên đối với hơn 14.300 người dân được chọn từ tất cả 63 tỉnh, TP nhằm đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về hiệu quả của chính quyền các cấp trong thực hiện vai trò quản lý nhà nước, thực thi chính sách pháp luật, cung ứng dịch vụ hành chính và dịch vụ công căn bản tới mọi người dân.

Kết quả phân tích dữ liệu PAPI năm 2018 cho thấy, yếu tố tác động lớn nhất tới mức độ hài lòng với hiệu quả quản trị và hành chính công là hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Mặc dù người dân có chung quan điểm rằng tham nhũng đã giảm đi so với ba năm trước, nhưng mỗi cấp chính quyền có mức độ thuyên giảm khác nhau. Gần 60% số người được hỏi trả lời cho rằng tham nhũng cấp xã/phường đã thuyên giảm nhưng chỉ có 50% số người trả lời cho rằng tham nhũng ở cấp quốc gia có xu hướng thuyên giảm. Kết quả khảo sát PAPI 2018 cho thấy, tham nhũng vẫn là một trong những mối quan ngại hàng đầu trong dân chúng.

Báo cáo PAPI 2018 đánh dấu chặng đường phát triển 10 năm của nghiên cứu PAPI kể từ khi khởi xướng năm 2009. Trong 10 năm qua, đã có hơn 117.000 lượt người dân Việt Nam từ khắp các tỉnh, TP của Việt Nam đã chia sẻ về trải nghiệm và cảm nhận của họ, khiến PAPI trở thành một nguồn dữ liệu khách quan, cập nhật về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp vì lợi ích của người dân.

Từ năm 2018, PAPI gồm có tám chỉ số nội dung, trong đó gồm 6 chỉ số nội dung gốc là: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công; 2 nội dung mới gồm quản trị môi trường và quản trị điện tử.

Theo UNDP, sau 10 năm tiến hành, chỉ số PAPI tiếp tục đóng góp vai trò là công cụ hữu hiệu góp phần thúc đẩy quản trị tốt ở Việt Nam – đặt người dân là trung tâm của quá trình phát triển; là công cụ lắng nghe tiếng nói của người dân, tìm hiểu kỳ vọng của người dân đối với các cấp chính quyền và tạo điều kiện để người dân tham gia quản trị đất nước.

Tin, ảnh: Tiến Dũng 

Gửi bình luận


Mã bảo mật