Cần tăng cường khuôn khổ pháp lý, thể chế và tài chính cho vận tải đường thủy nội địa

Khuyến nghị này vừa được nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ Giao thông vận tải và Chính phủ Úc tại Việt Nam đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo “Nâng cao hiệu quả ngành vận tải đường bộ Việt Nam và Chiến lược phát triển bền vững ngành vận tải đường thủy nội địa Việt Nam” ngày 28/3 tại Hà Nội.

Theo đánh giá của WB, vận tải đường thủy nội địa có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đối với hệ thống giao thông của Việt Nam. Phương thức này vận chuyển gần 1/5 lưu lượng hàng hóa nội địa và cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Ngoài giá trị về phương diện vận tải, ngành còn mang lại những lợi ích báo trùm hơn về kinh tế, môi trường và xã hội. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là Việt Nam phải đảm bảo huy động được lượng vốn dành cho hoạt động vận hành và bảo trì kết cấu hạ tầng vận tải đường thủy nội địa sau năm 2020, từ đó nâng cấp kết cấu hạ tầng và cải thiện năng lực lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa trên phương diện kỹ thuật và thị trường.

Để giải bài toán này, nhóm nghiên cứu cho rằng, Việt Nam cần ưu tiên cho việc nâng cao hiệu suất và hiệu quả của các quy định và chính sách hiện hành, nâng cao chất lượng hoạt động và các quy trình chức năng, quyền hạn của Cục đường thủy nội địa Việt Nam cũng như cơ cấu lại tổ chức và quản lý kết cấu hạ tầng, điều tiết ngành, đặc biệt là các phương án tài chính như: mở rộng phạm vi mục đích của Quyết định 47/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng nguồn vốn dành cho bảo trì kết cấu hạn tàng vận tải đường thủy nội địa giai đoạn 22016 -2020 để tiếp tục tăng ngân sách cho lĩnh vực này; thiết lập Quỹ bảo trì đường thủy với nguồn thu gồm phí giao thông đối với các DN khai thác phương tiện loại I và lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho các cảng và bến thủy nội địa, vận động sự hỗ trợ của ngành cho những khoản phí này thông qua cam kết vè kết cấu hạ tầng tốt hơn và ổn định hơn; đồng thời, xem xét khả năng kết hợp thêm một mức phụ thu vào các loại thuế phương tiện/thuế nhiên liệu vào Quỹ bảo trì đường thủy để bù đáp một phần các chi phí xã hội và môi trường cao hơn của vận tải đường bộ.

Tin, ảnh: Minh Đức

Gửi bình luận


Mã bảo mật