Công bố bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

(TCT online) - Ngày 19/3, Tổng cục Thống kê tổ chức công bố bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.
 
 
Theo đó, Tổng cục Thống kê công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam gồm 158 chỉ tiêu, thuộc một số lĩnh vực/vấn đề quan trọng liên quan đến trẻ em, lao động, dân số, môi trường và biến đổi khí hậu, giới...phục vụ yêu cầu thông tin cũng như hoạt động giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Cụ thể, 158 chỉ tiêu này phản ánh 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, quá trình thu thập, xử lý số liệu, đánh giá và đưa ra các chỉ tiêu đã được tiến hành một cách chặt chẽ, chu đáo và chính xác với sự phối hợp với các bộ, cơ quan và tham vấn một số tổ chức quốc tế. Bộ chỉ tiêu thống kê này nhằm phục vụ mục đích cốt lõi, quan trọng nhất là “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây là công cụ phục vụ phát triển bền vững, là đích hướng tới và yêu cầu sự nỗ lực, huy động các nguồn lực để giải quyết các vấn đề; tạo sự phát triển nhanh, bền vững đồng thời tiến tới xóa bỏ những bất công, khoảng cách  trong xã hội. Vì vậy, cần hiểu một cách đầy đủ và đánh giá đúng sự cần thiết của dữ liệu cũng như công tác thống kê phục vụ mục tiêu nói trên. .. 
    Thái Dương
 
 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật