Chủ động triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

(TCT online) - Chiều 13/3, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với các địa phương. Cuộc tổng điều tra sẽ bắt đầu từ 0h ngày 1/4/2019. Dự kiến, kết quả sẽ được công bố vào quý 2 năm 2020.
 
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, đây là hoạt động  rất quan trọng, nhằm thu thập thông tin, đánh giá tình hình dân số và nhà ở; các di biến động và sẽ là thông tin đầu vào cho các cấp điều hành trong công tác tổng hợp, hoạch định chính sách vĩ mô... Đặc biệt, hướng tới phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030 và năm 2045-kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ phải bám sát nội dung, mục tiêu của cuộc tổng điều tra; triển khai đầu việc theo kế hoạch. Trong đó, cần tập trung thực hiện yêu cầu và chỉ đạo từ các cấp, làm tốt công tác thu thập, phân tích thông tin tổng hợp, nhất là tình hình biến động dân cư, vấn đề di dân, hôn  nhân, lao động và thu nhập, việc làm...Cần bảo đảm sự chính xác, kịp thời đặc biệt không  để xảy ra bỏ sót hoặc trùng lắp thông tin. Các cơ quan hữu quan, địa phương phải chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả...Dự kiến, cả nước sẽ huy động 160-170 nghìn điều tra viên.
 
Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, đến nay các đơn vị thống kê đang chủ động triển khai các phần việc theo yêu cầu, sẵn sàng về hạ tầng thông tin và triển khai các lớp tập huấn ở các cấp. Đã huy động khoảng 9.300 giám sát viên và chuẩn bị công tác ứng phó khi cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
 
Các địa phương cũng tập trung vào cuộc. Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Hà Nội luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ về tiến hành cuộc tổng điều tra; xác định rõ nhiệm vụ và đặc thù của đô thị có 7,9 triệu dân. Thành phố đã thành lập ban chỉ đạo các cấp và tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền; tập trung vào công việc cụ thể của hơn 10 nghìn điều tra viên, gồm làm chủ việc vận hành thiết bị máy tính bảng và điện thoại di động để tiếp nhận và xử lý, truyền dữ liệu, kết nối giữa các đơn vị. Đến nay, đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cấp cơ sở được tổ chức bên cạnh việc quyét ảnh, lập sơ đồ các khu vực dân cư, gia đình...Các đơn vị căn cứ quá trình thực hiện nhiệm vụ cần kịp thời chắt lọc và báo cáo tình hình, nhất là những vướng mắc và đề xuất ý kiến đến cấp có thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời...     
Thái Dương

Gửi bình luận


Mã bảo mật