Cục Thuế Hà Nội biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019

(TCT-online) Ngày 14/5, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5 năm 2020, nhằm tổng kết công tác thi đua khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019. Tham dự hội nghị có đại diện các vụ chức năng của Tổng cục Thuế cùng đông đảo cán bộ công chức là các điển hình tiên tiến được lựa chọn trong các đơn vị của Cục Thuế.
 
 
Theo Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế Hà Nội Nguyễn Hữu Hùng, trong những năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội luôn đặc biệt coi trọng công tác thi đua khen thưởng. Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Thuế TP Hà Nội luôn quyết liệt tập trung chỉ đạo, điều hành trong toàn ngành, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đi đôi với đó là thúc đẩy các phong trào phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và đồng bộ trong toàn ngành. Để triển khai thành công và có hiệu quả các phong trào thi đua, Cục Thuế TP Hà Nội đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt tới toàn thể đội ngũ CBCC về Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cục Thuế Hà Nội luôn tích cực hưởng ứng và tổ chức ký kết giao ước thi đua do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát động. Đồng thời tổ chức cho 100% các phòng, các chi cục thuế đăng ký các chỉ tiêu thi đua, giao ước thi đua nhằm đặt ra các mục tiêu phương hướng và triển khai thực hiện. Các phong trào thi đua của Cục Thuế Hà Nội cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú bám sát với nhiệm vụ của từng thời gian cụ thể như: “Thi đua xây dựng văn hóa văn minh công sở”, “Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu quả công việc”,“Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thi đua trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức Cục Thuế TP Hà Nội quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm”. Có thể nói các phong trào thi đua của Cục Thuế TP Hà Nội đã liên tục phát triển mạnh mẽ, rộng khắp; qua đó đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tinh thần lao động tích cực, sáng tạo và đổi mới của đội ngũ CBCC. 
 
 
Nhờ các phong trao thi đua mà Cục Thuế luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao với số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, nếu năm 2015, số thu do Cục Thuế thực hiện là 150.753 tỷ đồng, đạt 116,9% dự toán, thì đến năm 2016, số thu đã đạt 163.879 tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ. Năm 2017, số thu là 194.009 tỷ đồng, đạt 103,7% dự toán, bằng 118%. Năm 2018, số thu là 219.254 tỷ đồng, đạt 100,5% dự toán, tăng 13%. Đến năm 2019, số thu ngân sách là 252.179 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán, bằng 115% so với cùng kỳ năm trước và bằng 167% so với năm 2015.
 
Như vậy, sau 5 năm (2015-2019) liên tục hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách được giao, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu vượt mức dự toán pháp hơn 45.000 tỷ đồng, tốc tăng trưởng thu bình quân hàng năm đạt hơn 12,7%, qua đó đã góp phần quan trọng để Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN và TP Hà Nội hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội. 
 
Cùng với hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế TP Hà Nội đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ghi nhận là điểm sáng trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT thực hiện nghĩa vụ thuế, tạo sự đồng thuận và nâng cao hình ảnh của cơ quan thuế trong mắt người dân. Hà Nội cũng là đơn vị đi đầu trong công tác thanh, kiểm tra theo phương thức điện tử, nhận diện rủi ro hồ sơ khai thuế (với 100% các DN đều được phân tích rủi ro trước khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra); công tác quản lý, đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế trong những năm qua cũng được triển khai có hiệu quả (năm 2019 đã đưa số nợ trên dưới 90 ngày chỉ bằng 4,6% tổng số thu NSNN). Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội là đơn vị đi đầu ngành thuế cả nước trong việc thực hiện cải cách, hiện đại hoá công tác quản lý thuế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, các sáng kiến, cải tiến vào công tác quản lý thuế. Có thể nói trong 5 năm qua, các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến đã được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên liên tục. Nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu đã phát huy hiệu quả và được triển khai mở rộng trên toàn quốc như: Đề án hóa đơn điện tử có xác nhận của cơ quan thuế triển khai theo hướng xã hội hóa; Giải pháp thống kê dữ liệu DN phục vụ công tác điều hành chỉ đạo của Cục Thuế; Bộ tiêu chí nhận diện dấu hiệu rủi ro thường gặp qua công tác thanh tra và phương pháp tổ chức, kiểm soát thực hiện; Hệ thống hóa cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn; …. Đặc biệt năm 2015 đề tài khoa học cấp ngành thuế "Giải pháp hoàn thiện công tác Thanh tra, Kiểm tra theo cơ chế rủi ro" được Hội đồng khoa học Tổng cục Thuế nghiệm thu và công nhận loại xuất sắc. Việc đưa các đề tài, sáng kiến vào thực tiễn đã giảm đáng kể thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế cho NNT và cho cả cơ quan thuế. 
 
 
Để ghi nhận những kết quả nổi bật trong giai đoạn 2015-2019, các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Cục Thuế TP Hà Nội đã các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Chủ tịch nước tặng thưởng 11 Huân chương Lao động hạng Nhì và 13 Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng 03 Cờ thi đua và 39 Bằng khen; Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng 05 Cờ thi đua, 580 Bằng khen và 120 CSTĐ ngành Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 31 Cờ thi đua và 44 Bằng khen...
 
Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Mai Sơn - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho rằng nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ ngày càng nặng nề và khó khăn hơn. Tuy nhiên với sự tập trung cao độ, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao của các điển hình tiên tiến tại các đơn vị sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, sâu rộng để đội ngũ cán bộ công chức trong toàn ngành phát huy hết tiềm năng thế mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới./.
Trung Kiên