Cục Thuế Hà Nội tiếp tục củng cố và phát huy danh hiệu Anh hùng lao động

(TCT online) - Trong giai đoạn 2015-2019, Cục Thuế Hà Nội đã liên tục hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách được giao, với số thu vượt dự toán hơn 45.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 12,7%, qua đó đã góp phần quan trọng để Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách, đảm bảo các cân đối vĩ mô. Với những kết quả đó, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành thuế.
 

Cục Thuế Phú Thọ tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V

(TCT online) - Ngày 24/2/2020, Cục Thuế Phú Thọ tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021- 2025. 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý tiền thuế nợ đã tồn tại nhiều năm

(TCT Online)- Đó là quan điểm của Đại biểu quốc hội Đỗ Văn Sinh- Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xung quanh dự thảo nghị quyết xử lý tiền thuế nợ không còn  khả năng nộp ngân sách.

Giai đoạn 2015-2019, Cục Thuế Phú Yên có 4.666 tập thể, cá nhân được khen thưởng

(TCT-online) Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong giai đoạn 2015-2019, Cục Thuế Phú Yên luôn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, với nội dung cụ thể và thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua đã có 184 sáng kiến được công nhận và hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.
 

Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế lần thứ V

(TCT Online) - Ngày 18/8 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V dưới hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu tại các cục thuế tỉnh, TP. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà. 

Giai đoạn 2021-2025: Cục Thuế Điện Biên phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5%

 
(TCT-online) Trong giai đoạn 2015-2020, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã phát huy vai trò lá cờ đầu trong các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phấn đấu sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân vươn lên đạt thành tích xuất sắc và được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý.

Không nên để nợ thuế dây dưa, kéo dài

(TCT online) - Đó là quan điểm của ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư nước ngoài xung quanh dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN.