Đề xuất xử lý nợ thuế hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật

(TCT online) - Cho ý kiến về sự cần thiết phải có nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN, LS Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đề xuất này hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
 

“Tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi đáng lẽ phải xử lý sớm hơn”

(TCT Online) - Đó là quan điểm của TS Vũ Tiến Lộc- đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam khi trao đổi với phóng viên Tạp chí Thuế xung quanh dự thảo nghị quyết xử lý tiền thuế nợ đối với  người nộp thuế không còn khả năng nộp, dự kiến sẽ trình Quốc hội vào Kỳ họp tháng 10 tới.