Công nghệ thông tin góp phần thay đổi diện mạo ngành thuế

(TCT online) - Được giao nhiệm vụ xây dựng, triển khai, quản lý phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá và cung cấp các dịch vụ điện tử hỗ trợ người nộp thuế, trong 5 năm qua, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) - Tổng cục Thuế đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt với đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết, cách nghĩ cách làm năng động, sáng tạo, Cục CNTT đã góp công lớn trong việc thay đổi diện mạo ngành thuế, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý, xứng đáng là đơn vị điển hình tiên tiến của toàn ngành.
 

Cục Thuế Hà Nội biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019

(TCT-online) Ngày 14/5, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5 năm 2020, nhằm tổng kết công tác thi đua khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019. Tham dự hội nghị có đại diện các vụ chức năng của Tổng cục Thuế cùng đông đảo cán bộ công chức là các điển hình tiên tiến được lựa chọn trong các đơn vị của Cục Thuế.
 

Giai đoạn 2015-2019, Cục Thuế Phú Yên có 4.666 tập thể, cá nhân được khen thưởng

(TCT-online) Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong giai đoạn 2015-2019, Cục Thuế Phú Yên luôn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, với nội dung cụ thể và thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua đã có 184 sáng kiến được công nhận và hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.
 

Cục Thuế Hà Nội tiếp tục củng cố và phát huy danh hiệu Anh hùng lao động

(TCT online) - Trong giai đoạn 2015-2019, Cục Thuế Hà Nội đã liên tục hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách được giao, với số thu vượt dự toán hơn 45.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 12,7%, qua đó đã góp phần quan trọng để Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách, đảm bảo các cân đối vĩ mô. Với những kết quả đó, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành thuế.

Giai đoạn 2021-2025: Cục Thuế Điện Biên phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5%

 
(TCT-online) Trong giai đoạn 2015-2020, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã phát huy vai trò lá cờ đầu trong các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phấn đấu sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân vươn lên đạt thành tích xuất sắc và được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý.

Cục Thuế Phú Thọ tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V

(TCT online) - Ngày 24/2/2020, Cục Thuế Phú Thọ tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021- 2025. 

Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế lần thứ V

(TCT Online) - Ngày 18/8 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V dưới hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu tại các cục thuế tỉnh, TP. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà.