Công nghệ thông tin góp phần thay đổi diện mạo ngành thuế

(TCT online) - Được giao nhiệm vụ xây dựng, triển khai, quản lý phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá và cung cấp các dịch vụ điện tử hỗ trợ người nộp thuế, trong 5 năm qua, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) - Tổng cục Thuế đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt với đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết, cách nghĩ cách làm năng động, sáng tạo, Cục CNTT đã góp công lớn trong việc thay đổi diện mạo ngành thuế, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý, xứng đáng là đơn vị điển hình tiên tiến của toàn ngành.
 

Cục Thuế Hà Nội tiếp tục củng cố và phát huy danh hiệu Anh hùng lao động

(TCT online) - Trong giai đoạn 2015-2019, Cục Thuế Hà Nội đã liên tục hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách được giao, với số thu vượt dự toán hơn 45.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 12,7%, qua đó đã góp phần quan trọng để Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách, đảm bảo các cân đối vĩ mô. Với những kết quả đó, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành thuế.

Cục Thuế Phú Thọ tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V

(TCT online) - Ngày 24/2/2020, Cục Thuế Phú Thọ tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021- 2025.