Tập huấn trực tuyến các quy định mới về đăng ký thuế

(TCT Online) - Ngày 14/1 Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến giữa điểm cầu của Tổng cục Thuế và 63 điểm cầu các cục thuế nhằm giới thiệu các nội dung quy định mới về đăng ký thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 giao Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ đăng ký thuế. Theo đó, ngày 3/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 17/1/2021.

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện, Tổng cục Thuế cũng đã có công văn hướng dẫn một số điểm mới về đăng ký thuế và triển khai thực hiện quy định về đăng ký thuế xuyên suốt từ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 105/2020/TT-BTC. 

Song song với quy định mới về đăng ký thuế tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế cũng tham mưu cho Bộ Tài chính có ý kiến với Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đề xuất sửa đổi các quy định của Luật DN và nghị định, thông tư hướng dẫn về đăng ký DN theo Luật DN năm 2020 và Luật Quản lý thuế. Theo đó, Chính Phủ cũng đã ký ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh đã sửa đổi một số quy định vướng mắc liên quan đến đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. 

Tại hội nghị, 64 điểm cầu đã nghe đại diện Vụ Kê khai và kế toán thuế, Tổng cục Thuế giới thiệu các nội dung quy định mới về đăng ký thuế. Theo đó, các nội dung quan trọng tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế và quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan thuế trong giải quyết thủ tục cho người nộp thuế. Cụ thể, đối với người nộp thuế, bổ sung đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho các nhà thầu nước ngoài, nhà cung cấp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, nhưng có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, khuyến khích tự đăng ký thuế để cấp mã số thuế 10 số hoặc cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế 10 số nộp thay của bên Việt Nam cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài chưa có mã số thuế nhằm đảm bảo việc quản lý nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế, kể cả bên Việt Nam khi khấu trừ nộp thay cũng ghi mã số thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà cung cấp nước ngoài trên chứng từ khấu trừ thuế, trên bảng kê khấu trừ khi khai thay nhà thầu nước ngoài, nhà cung cấp nước ngoài. 

Cùng với đó, sửa đổi quy định cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh để quản lý thuế đối với từng địa điểm độc lập về nghĩa vụ thuế mà không phân biệt cùng địa bàn hay khác địa bàn của hộ kinh doanh đó. Đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế lần đầu theo hướng bỏ việc kê khai thông tin tài khoản ngân hàng, loại thuế phải nộp…; bỏ quy định doanh nghiệp, hợp tác xã nộp quyết định giải thể đến cơ quan thuế mà chỉ nộp đến cơ quan đăng ký kinh doanh/cơ quan đăng ký hợp tác xã…

Đối với cơ quan thuế, các quy định đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ chuyển địa điểm dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý từ 10 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) và 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế).

Đồng thời, sửa đổi thời hạn để công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế là 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thay cho thời hạn ngay trong ngày làm việc trước đây. Quy định rõ thời hạn xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp của cơ quan thuế nơi chuyển đến là trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế để thực hiện thống nhất. Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan thuế (cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thu) trong việc phối hợp và xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hồ sơ khôi phục mã số thuế.

Việc gửi thông báo người nộp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký được quy định theo hướng, cơ quan thuế không phải gửi bản giấy đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan mà thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tra cứu thông tin của người nộp thuế do cơ quan thuế công khai để thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật.

Hội nghị cũng nghe đại diện Vụ Kê khai và kế toán thuế giới thiệu những điểm mới khác và trao đổi, làm rõ những ý kiến của các điểm cầu như quy định cơ quan thuế nhận hồ sơ của người nộp thuế từ cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã theo hình thức liên thông và xử lý hồ sơ, trả kết quả của cơ quan thuế cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã như hồ sơ thay đổi thông tin, hồ sơ giải thể; quy định về cơ quan thuế gửi thông tin về chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã để xử lý theo quy định…

M. Huệ

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật