Kết thúc năm 2021 chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng từ 30-40 bậc

(TCT Online)- Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 02/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, kết thúc năm 2021 nộp thuế và bảo hiểm xã hội đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 30-40 bậc so với năm 2019 (năm 2020 chưa đánh giá do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

 

 

Theo kế hoạch, năm 2021 lĩnh vực tài chính tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính trọng tâm đề ra. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế và hải quan; phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán trở thành kênh đầu tư hiệu quả, giúp huy động các nguồn vốn để tạo nguồn lực phát triển kinh tế và đáp ứng các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế. Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN; rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước để phù hợp với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Kết thúc năm 2021, Bộ Tài chính phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sau: Nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội đảm bảo năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 30-40 bậc so với năm 2019 (năm 2020 chưa đánh giá do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19). Nâng xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới đảm bảo năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 10-15 bậc so với năm 2019. Tiếp tục nghiên cứu để nâng xếp hạng chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán.

 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đặt ra mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số; tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó phấn đấu áp dụng áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân; chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử và xây dựng, triến khai chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

 

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính tập trung triển khai nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế thông qua việc tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật,  đề nghị đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dự án Luật Thuế GTGT sửa đổi và dự án Luật Thuế TTĐB sửa đổi; tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC lĩnh vực thuế và kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia để tạo thuận lợi cho người nộp thuế…

 

Thuý Nga

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật