Quyết liệt các biện pháp, thu hồi gần 28.500 tỷ đồng nợ thuế

(TCT Online) - Quản lý và cưỡng chế nợ là một trong nhiều công tác quản lý thuế chịu tác động mạnh của dịch Covid-19. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, năm 2020 toàn ngành thuế đã thu hồi được gần 28.500 tỷ đồng tiền thuế nợ, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ gần 19.400 tỷ đồng và thu bằng cưỡng chế 9.100 tỷ đồng. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế diễn ra ngày 11/1. 

Năm 2020, dịch Covid-19 đã tác động đến phần lớn đến DN, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều nơi bị đình trệ. Cùng với đó, lũ lụt xảy ra tại các tỉnh miền Trung khiến nhiều DN thêm khó khăn, ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên, để hoá giải những thách thức do tác động của dịch bệnh mang lại, Vụ Quản lý và cưỡng chế nợ thuế đã đặt nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế được gia hạn nợ thuế, miễn tiền chậm nộp theo Luật Quản lý thuế và nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ là công tác trọng tâm. Cùng với đó, đẩy mạnh xử lý, khoanh, xoá nợ không còn khả năng nộp NSNN và tăng cường quản lý, thu hồi nợ thuế, hạn chế thấp nhất nợ mới phát sinh. 

Theo đó, trong năm 2020, toàn ngành đã khoanh, xoá nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết 94/2019/QH14 đối với 495.123 người nộp thuế với số tiền được xử lý là 24.155 tỷ đồng. Đặc biệt, trong đó xử lý khoanh nợ không còn khả năng thu đối với 442.412 người nộp thuế, tổng số tiền nợ thuế được khoanh là 22.614 tỷ đồng, bằng 129% so với nhiệm vụ được giao. Cùng lúc, toàn ngành đã ban hành trên 36.959.000 lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế, đạt 100% số DN phải thông báo. Cơ quan thuế các cấp cũng kiên quyết áp dụng các cưỡng chế nợ đối với những trường hợp không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng chây ỳ, có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn. Theo đó, toàn ngành đã ban hành hơn 139.000 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản; 22.659 quyết định cưỡng chế hoá đơn… Không ngoài nỗ lực kiên quyết thu hồi nợ thuế cho NSNN, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 714 lần công khai thông tin, số tiền nợ thuế của gần 140.000 người nộp thuế chây ỳ, không nộp thuế đúng hạn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật để người nộp thuế nâng cao tính tuân thủ, tự giác thực hiện nghĩa vụ với NSNN, phòng ngừa nợ thuế. 

Nhờ thực hiện sát sao, quyết liệt các biện pháp quản lý và cưỡng chế, năm 2020 Vụ Quản lý và cưỡng chế nợ thuế và các bộ phận thực hiện nhiệm vụ quản lý, cưỡng chế nợ trong toàn ngành đã thu hồi được gần 28.500 tỷ đồng tiền thuế nợ, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ gần 19.400 tỷ đồng và thu bằng cưỡng chế 9.100 tỷ đồng.

Cùng với đó, đối với nợ phát sinh trong năm 2020, Vụ Quản lý nợ đã chỉ đạo bộ phận quản lý nợ các cấp thực hiện các biện pháp đôn đốc và thu hồi được 385.754 tỷ đồng tiền thuế mà người nộp thuế nộp sau khi đã hết thời hạn, chiếm 31% tổng số thu ngành thuế quản lý năm 2020. Thực hiện quy định của Nghị định 41/2020/NĐ-CP và Nghị định 109/2020/NĐ-CP, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp thuế là 87.232 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc và thu hồi được 96% số tiền thuế và tiền thuê đất, còn khoảng 3.490 tỷ đồng tiền thuế nợ do người nộp thuế còn khó khăn, chưa thực hiện nộp vào ngân sách. 

Phân tích cụ thể hơn về tình hình nợ thuế, ông Đoàn Xuân Toản, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cho biết, với những nỗ lực của bộ phận quản lý nợ các cấp, tính đến cuối năm 2020, tổng số tiền nợ thuế do ngành thuế quản lý là 89.796 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng thu là 7%; tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu trên tổng thu là 4%. Đặc biệt, 42/63 địa phương có tổng số tiền thuế nợ giảm so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với thực hiện quản lý nợ, trong năm qua, Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế còn tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình quản lý và cưỡng chế nợ thuế. Theo đó, xây dựng Thông tư quy định hồ sơ và trình tự thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14, trình Tổng cục Thuế, trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC. Đồng thời, rà soát những vướng mắc trong quá trình quản lý nợ để sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý, cưỡng chế nợ theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, điện tử hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế. Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cũng đã tham mưu kịp thời với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính triển khai các biện pháp quản lý nhằm đốc đốc thu hồi đúng, đủ vào ngân sách, hạn chế thấp nhất nợ mới phát sinh. 

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của đơn vị, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng đồng thời cũng giao nhiệm vụ trong năm 2021, đơn vị tiếp tục phát huy thành tích, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu nợ đã được Tổng cục trưởng giao. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo trong toàn ngành triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu  hồi nợ đọng thuế tối thiểu đạt 80% các khoản tiền thuế nợ có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2020; số nợ thuế đến cuối năm 2021 dưới 5% so với số thu vào ngân sách, không để tăng nợ mới. Tiếp tục tổ chức xử lý khoanh, xoá nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 và quy định của Luật Quản lý thuế. Song song với việc theo dõi sát tình hình của các cục thuế để tham mưu kịp thời giải pháp quản lý với lãnh đạo Tổng cục Thuế, Vụ cần phối hợp với các vụ/đơn vị khác trong Tổng cục Thuế để đôn đốc thu đúng, đủ vào ngân sách các khoản nợ thuế trong lĩnh vực bất động sản, xăng dầu… Nhấn mạnh mỗi cán bộ làm công tác quản lý, cưỡng chế nợ thuế là thực hiện công việc như một người chiến sỹ trên mặt trận đầy khó khăn, thử thách, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Minh Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật