Thu NSNN năm 2020 đạt 119% dự toán, Vụ Quản lý thuế DN lớn góp phần vào kết quả chung của toàn ngành

(TCT Online) - Với sự chủ động trong thực hiện công tác quản lý và kịp thời tham mưu nhiều giải pháp, năm 2020 Vụ Quản lý thuế DN lớn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách với số thu đạt 148.347 tỷ đồng, bằng 119% dự toán.

Mặc dù dịch Covid-19 tác động sâu rộng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vượt qua những khó khăn thách thức, Vụ Quản lý thuế DN lớn đã chủ động xây dựng kế hoạch, sát sao đến từng lĩnh vực cụ thể. Đặc biệt là công tác đôn đốc thu đối với 6 khoản thu chính, trong đó có các khoản thu lớn như cổ tức lợi nhuận; dầu thô, khí thiên nhiên; chênh lệch thu chi NHNN… Theo đó, Vụ đã thường xuyên khai thác, rà soát dữ liệu trên hệ thống, chi tiết đến từng đối tượng, khoản thu để phối hợp thu kịp thời. 

Song song với đó, đơn vị đã chủ động tham mưu với Tổng cục Thuế có văn bản đề nghị với các bộ, ngành chức năng phối hợp xây dựng dữ liệu, từ đó thu nộp kịp thời các khoản từ cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước vào ngân sách. Đồng thời, phối hợp với các cục thuế đôn đốc DN thực hiện nghĩa vụ thuế đúng thời hạn đối với các khoản thu theo kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.

Với các giải pháp kịp thời này, kết quả số thu từ cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại trong năm 2020 đã đạt 77.236 tỷ đồng, vượt 33% dự toán; thu từ chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước là 12.488 tỷ đồng, vượt 60% dự toán; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước trung ương là 2.921 tỷ đồng, vượt 37% dự toán. Đối với thu từ dầu thô, mặc dù giá dầu thế giới giảm mạnh, giá thanh toán bình quân thấp, chỉ 45,7 USD/1 thùng so với dự toán 60USD/1 thùng, nhưng số thu từ lĩnh vực này vẫn đạt 34.441 tỷ đồng, bằng 97,8% dự toán. Cùng với đó, thu từ khí thiên nhiên đạt 7.675 tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán, trong đó khoản tiền từ chênh lệch giá khí trong bao tiêu là 1.328 tỷ đồng. Riêng đối với một số khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách trung ương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến giảm số thu phí (lĩnh vực ngoại giao chỉ đạt 32%; phí bay qua vùng trời chỉ đạt 42%) nên số thu cả năm là 13.318 tỷ đồng, đạt 83% so với cùng kỳ 2019.

Cũng trong năm 2020, Vụ Quản lý thuế DN lớn đã tham mưu, trình Tổng cục Thuế ban hành các quyết định thanh kiểm tra tại 27 DN, truy thu và nộp vào NSNN 337 tỷ đồng, số thu tăng bình quân là 12,5 tỷ đồng/cuộc. Không ngoài nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý, trong năm 2020, Vụ đã tập trung củng cố và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với DN lớn bởi xác định đây là cơ sở dữ liệu gốc để phục vụ cho công tác quản lý như xây dựng dự toán, hoàn thiện chính sách thuế, thanh kiểm tra chấp hành pháp luật thuế. Theo đó, đơn vị đã xây dựng danh bạ DN lớn để quản lý theo đối tượng, trên cơ sở đó lập các báo cáo đối với các DN thuộc diện được gia hạn thuế GTGT, TNDN theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để phục vụ điều hành; đánh giá các yếu tố tác động đến số thu nộp NSNN của khối DN lớn, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. 

Song hành với tăng cường hiệu quả quản lý, Vụ Quản lý thuế DN lớn đã tập trung tham mưu, xây dựng chính sách quản lý thuế đối với các DN lớn thuộc các ngành, lĩnh vực đặc thù, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho DN hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách. Cụ thể, chủ trì xây dựng một số quy định về khai, nộp thuế đối với lĩnh vực dầu khí, xăng dầu, điện lực; thu nộp lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại DN; quy định về hóa đơn, hóa đơn điện tử đối với các lĩnh vực như dầu khí, viễn thông, an ninh quốc phòng... Đặc biệt là tham mưu trình Tổng cục Thuế, trình Bộ Tài chính cho phép lấy ý kiến sửa đổi Thông tư số 61/2016/TT/BTC hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận còn lại, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại DN; Thông tư hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước APA thay thế Thông tư 201. Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính ban hành trên 220 văn bản, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho DN thuộc lĩnh vực đặc thù, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các DN phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong thời gian qua, Vụ cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, tranh thủ sự hỗ trợ của WB, IMF để xây dựng đề án tổ chức lại, nâng cấp Vụ Quản lý thuế DN lớn lên Cục Quản lý thuế DN lớn theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 90/TB-VPCP.

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế DN lớn, mặc dù năm 2020 đơn vị đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng năm 2021 sẽ tiếp tục là thách thức khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa ổn định. Do đó, ngay trong quý I, Vụ Quản lý thuế DN lớn sẽ đánh giá lại nguồn thu của các DN và các khoản thu từ năm 2020 chuyển sang, đôn đốc thu kịp thời. Cùng với đó, tham mưu xây dựng chính sách, giải đáp vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN phát triển ổn định; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đối với DN lớn, nâng cao hiệu quả quản lý thuế…

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Vụ Quản lý thuế DN lớn, đánh giá về hiệu quả hoạt động của đơn vị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng đã khẳng định, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, Vụ Quản lý thuế DN lớn đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm tập trung nguồn thu cho ngân sách, tích cực tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Ghi nhận những cố gắng này, ngay trong những ngày đầu của năm 2021, đơn vị đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác thu nộp NSNN năm 2020. Trên cơ sở này, năm 2021, Vụ Quản lý thuế DN lớn cần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, vượt tối thiểu từ 3-5% dự toán. Ngoài ra, Vụ cần tập trung bảo vệ thành công đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy thành Cục Quản lý thuế DN lớn, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý khối DN lớn trong bối cảnh hội nhập, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Hồ Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật