Tăng cường thanh tra, kiểm tra DN FDI có dấu hiệu chuyển giá

(TCT Online)-DN luôn báo lỗ, thậm chí lỗ liên tục nhiều năm nhưng vẫn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh đã gây thất thoát, thiệt hại cho NSNN. Hiện tượng chuyển giá, trốn thuế còn diễn ra ở một số DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vì vậy, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế và các cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với nhóm DN FDI có dấu hiệu chuyển giá.

 

 

Chỉ có 45% DN FDI có lãi 

 

Bộ Tài chính vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của các DN FDI. Báo cáo cho biết, đến hết năm 2019 có đến 3.545 DN có vốn chủ sở hữu âm, chiếm 15,7% số lượng DN có báo cáo, với trị giá vốn chủ sở hữu âm là 103.890 tỷ đồng. Quy mô sản xuất kinh doanh của DN FDI năm 2019 tiếp tục tăng, doanh thu đạt 7.180.950 tỷ đồng, tương đương11,2% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của các DN FDI đạt 387.064 tỷ đồng, tăng 29.433 tỷ đồng, tương đương 8,2 % so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế là 324.487 tỷ đồng, tăng 19.505 tỷ đồng, bằng 6,4 % so với năm 2018. 

 

Điểm đáng chú ý đó là số DN báo lỗ lên tới 12.455 DN, chiếm 55% DN có báo cáo, với trị giá lỗ là 131.445 tỷ đồng. Tổng tài sản của các DN báo lỗ năm 2019 là 2.002.328 tỷ đồng, giảm 0,7% so với tổng tài sản của các DN báo lỗ năm 2018; doanh thu của các DN báo lỗ năm 2019 là 846.894 tỷ đồng, tăng 12,7% so với doanh thu của các DN báo lỗ năm 2018. Một số nhóm ngành trong 2 năm liền là lỗ trước và sau thuế, số lỗ năm trước nhiều hơn năm sau là sản xuất sắt, thép và kim loại khác, dầu khí, xăng dầu, nhiên liệu khí và sản phẩm hoá dầu và viễn thông, phần mềm.

 

Có tới 14.822 DN có lỗ luỹ kế trên báo cáo tài chính, chiếm 66% DN có báo cáo, với tổng trị giá lỗ luỹ kế là 520.742 tỷ đồng, bằng 41% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Doanh thu của các DN lỗ lũy kế năm 2019 là 1.326.903 tỷ đồng, tăng 20,4% so với doanh thu của các DN có lỗ lũy kế năm 2018. Bên cạnh đó, số lượng DN lỗ mất vốn năm 2019 là 3.545 DN, chiếm 15,7% trong tổng số DN có báo cáo, tăng 24,2% so với số DN lỗ mất vốn năm 2018, với tổng giá trị vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính là (-) 103.890 tỷ đồng. Trong 3.545 DN lỗ mất vốn năm 2019 có 2.160 DN doanh thu vẫn tăng trưởng.

 

Về tình hình nộp NSNN, theo số liệu của Tổng cục Thuế, năm 2019 số thu về các sắc thuế nội địa (không kể dầu thô) của khu vực DN FDI là 210.234 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2018. Đối chiếu với số nộp NSNN khu vực DN FDI các năm trước cho thấy, tốc độ tăng về số nộp NSNN của khu vực này năm 2019 cao hơn so với hai năm trước liền kề, gần bằng mức tăng của năm 2016 so với năm 2015. Tốc độ tăng về số nộp NSNN (12,8%) của khu vực DN FDI năm 2019 so với năm 2018 cao hơn tốc độ tăng về doanh thu (11,2%) và tốc độ tăng về lợi nhuận trước thuế (8,2%) là một tín hiệu tích cực khi so sánh đóng góp của DN FDI vào NSNN với năng lực hoạt động của các DN này.

 

Trên cơ sở những số liệu này, Bộ Tài chính đánh giá, tốc độ tăng trưởng doanh thu, tài sản và vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2019 của các DN FDI so với năm 2018 thấp hơn so với các năm trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN có vốn ĐTNN vẫn tăng trưởng ổn định. DN FDI đóng góp ngày càng cao vào NSNN (số nộp vào NSNN và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đều qua các năm) cho thấy, khu vực DN FDI có vai trò quan trọng hơn vào phát triển kinh tế xã hội trong nước. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực của dòng vốn FDI vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Vốn FDI chủ yếu tập trung tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng, hạn chế tại một số tỉnh miền núi phía Bắc cho thấy, chính sách ưu đãi, khuyến khích DN FDI đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và khó khăn chưa phát huy hiệu quả. Hiệu quả sử dụng tài sản, sử dụng vốn đầu tư tại các DN FDI  vẫn còn thấp, chưa phát huy hết tiềm lực; các chỉ tiêu khả năng sinh lời của một số lĩnh vực vẫn còn âm, nộp ngân sách vẫn chưa tương xứng với những ưu đãi được hưởng. Số DN FDI có lãi chiếm tỷ lệ ít, mới đạt 45% số DN, thậm chí nhiều

 

Đặc biệt, hiện tượng chuyển giá, trốn thuế còn diễn ra ở một số DN FDI. DN luôn báo lỗ, thậm chí lỗ liên tục nhiều năm nhưng vẫn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, doanh thu các năm đều tăng gây thất thoát, thiệt hại cho NSNN.

 

Tăng cường thanh, kiểm tra DN có dấu hiệu chuyển giá

 

Trước thực tế này, để thu hút các dự án FDI hoạt động hiệu quả cao và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thận trọng về chính sách ưu đãi đầu tư theo quy mô dự án đầu tư và theo địa bàn kinh tế xã hội. Đồng thời đề xuất phương pháp xây dựng chính sách thu hút trong thời gian tới để phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

 

Cùng với đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đánh giá để hoàn thiện, sửa đổi cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành địa phương trong việc cấp phép và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin đồng bộ về DN FDI để các cơ quan có thể truy cập và kết xuất được tất cả các thông tin liên quan, giúp công tác đánh giá, giám sát được hiệu quả, kịp thời.

 

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế và các cục thuế địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với nhóm DN có vốn ĐTNN có dấu hiệu chuyển giá.

 

Cùng với đó là các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, xây dựng; đồng thời công khai quy hoạch để các nhà đầu tư và nhân dân nắm rõ định hướng của tỉnh. Tăng cường sự tham gia của các DN, nhà đầu tư, cộng đồng dân cư trong quá trình lập các quy hoạch. Mặt khác, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo một số ngành nghề công nghiệp như cơ khí, điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng mới, du lịch, khách sạn, thương mại…

 

Thuý Nga

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật