Thông qua nghị quyết về phân bổ NSTW năm 2021

(TCT Online) - Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2021. Theo đó, tổng số thu NSTW là 739.401 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương (NSĐP) là 603.929 tỷ đồng. Tổng số chi NSTW là 1.058.271 tỷ đồng, trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho NSĐP. 

Thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng

Tại nghị quyết, Quốc hội giao nhiệm vụ thu, chi NSNN và mức phân bổ NSTW cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời, năm 2021 tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương; giao, hướng dẫn nhiệm vụ thu, chi năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị này tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020. 

Cho phép bố trí vốn NSNN năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, dự án đầu tư dở dang thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 cần tiếp tục triển khai trong năm 2021 cho đến khi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội quyết định có hiệu lực.

Đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể đúng quy định của pháp luật.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư NSNN theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan.

Trong đó, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; bố trí vốn cho các dự án đã thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025. 

Cụ thể, tập trung cho các dự án có khả năng hoàn thành; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31/12/2020, cần tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. 

Đối với một số địa phương thu NSĐP năm 2021 giảm lớn, NSTW hỗ trợ bảo đảm mặt bằng dự toán chi cân đối NSĐP năm 2021 không thấp hơn dự toán năm 2017 tính theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên NSNN đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Đã quan tâm khắc phục hậu quả thiên tai

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội về nghị quyết này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị tăng mức phân bổ ngân sách để chi hỗ trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các địa phương bị bão lũ ở miền Trung; ưu tiên đầu tư, nâng cấp các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão…

Theo ông Nguyễn Đức Hải trước thiên tai, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến nhiều vùng trên cả nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hỗ trợ kịp thời các địa phương bị thiệt hại về dân sinh và khôi phục cơ sở hạ tầng phát sinh ngoài dự toán từ nguồn dự phòng NSTW, dự trữ của trung ương và chỉ đạo các địa phương huy động nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai.

Theo đó, trong năm 2020, để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, NSTW đã hỗ trợ 530 tỷ đồng cho 8 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long để khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn; dự kiến hỗ trợ 381,8 tỷ đồng cho 11 địa phương khu vực miền núi phía Bắc để khắc phục thiệt hại do mưa đá, dông lốc, sạt lở cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra.

Năm 2021, dự toán NSNN đã bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ bảo trì, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đê điều, hồ đập... sau bão lũ, dự kiến bố trí 34,5 nghìn tỷ đồng dự phòng NSNN để chủ động xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh trên.

Theo UBTVQH, như vậy, trong điều hành NSNN năm 2020 và năm 2021 đã quan tâm đến khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu… Đồng thời, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các bộ, địa phương tiếp tục ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn đầu tư phát triển và sử dụng dự phòng ngân sách hàng năm của trung ương và địa phương để hỗ trợ người dân.

HH 

Gửi bình luận


Mã bảo mật