Ngành dự trự nhà nước chuẩn bị ứng phó bão số 8

(TCT online) -Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có công điện gửi các cục dự trữ nhà nước (DTNN) khu vực Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Bắc Tây Nguyên về việc ứng phó với cơn bão số 8.

 

 

Công điện nêu rõ, căn cứ diễn biến của cơn bão số 8 có thể tiếp tục gây mưa, lũ,  để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các cục DTNN khu vực từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trở ra phía Bắc thực hiện một số nội dung. Tiếp tục tổ chức trực ban thường xuyên, theo dõi diễn biến của cơn bão số 8 và tình hình mưa lũ trên địa bàn, kịp thời có biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia.  

 

Đối với các cục DTNN khu vực được Tổng cục giao nhiệm vụ xuất hàng dự trữ quốc gia (gạo, vật tư thiết bị) hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ (theo các Quyết định: số 1599/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 và số 1629/QĐ- TTg ngày 20/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp 5.000 tấn gạo và trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ); khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với địa phương để tổ chức xuất cấp, vận chuyển giao hàng hỗ trợ các địa phương kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng và theo đúng thời gian Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quy định.

 

Tăng cường công tác kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia, kịp thời sửa chữa khắc phục những hư hỏng tài sản, trang thiết bị, kho chứa hàng dự trữ quốc gia (nếu có); đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia. Có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng dự trữ quốc gia, trụ sở cơ quan dự trữ để sẵn sàng ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra tại đơn vị. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để xuất cấp ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nếu có phát sinh, vướng mắc, những vấn đề vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Dự trữ Nhà nước (qua Vụ Quản lý hàng dự trữ) để theo dõi, chỉ đạo.

 

 TN

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật