Thu vào NSNN hơn 6.664 tỷ đồng qua thanh kiểm tra thuế

(TCT Online )- Theo Tổng cục Thuế, đến 30/9, ngành thuế đã tăng thu vào NSNN hơn 6.664 tỷ đồng qua công tác thanh kiểm tra thuế.

Cụ thể, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 48.975 cuộc thanh tra, kiểm tra (chỉ đạt 52,97% kế hoạch năm 2020 và bằng 84,94% so với cùng kỳ năm 2019), đồng thời cũng kiểm tra được 436.112 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Thống kê cho thấy, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 39.684 tỷ đồng, trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 13.267 tỷ đồng; giảm khấu trừ là hơn 1.187 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 25.229 tỷ đồng.

Từ đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 6.664 tỷ đồng, bằng 104,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Báo cáo cũng cho thấy, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT được 3.117 cuộc, bằng 82,64% so với cùng kỳ năm 2019, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 16.318 tỷ đồng, bằng 83,11% so với cùng kỳ năm 2019.

Cùng với đó, tổng số tiền truy hoàn và phạt là 117 tỷ đồng, bằng 80,32% so với cùng kỳ năm 2019 tỷ đồng, trong đó, số thuế truy hoàn là 87,5 tỷ đồng, tổng số tiền phạt là 29,5 tỷ đồng, tổng số tiền bị truy hoàn và phạt đã nộp vào NSNN là 72,5 tỷ đồng.

HH