Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài đang tăng

(TCT Online)- Hết tháng 9, đã có 10/12 bộ, ngành (trừ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Quốc gia Hà Nội) cam kết hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài (ODA). Bộ Tài chính cam kết tiếp tục coi giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi là nhiệm vụ trọng tâm trong năm và sẽ phối hợp với cơ quan chủ quản rà soát đẩy nhanh tiến độ.

 

Tăng hơn 3% so với tháng trước

 

Báo cáo tại hội nghị với các bộ, ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng của năm 2020 tổ chức ngày 12/10, ông Hoàng Hải – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, thời gian qua, Chính phủ và phần lớn các bộ, ngành đều đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt thúc đẩy giải ngân. Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài trong tháng 9 đạt 4.315,570 tỷ đồng, tăng 558,659 tỷ đồng so với tháng 8 (tăng 3,14% so với tỷ lệ giải ngân trên kế hoạch vốn được giao đã ghi nhận trong tháng 8). Bên cạnh đó, Bộ Tài chính ghi nhận hết tháng 9 đã có 10/12 bộ, ngành (trừ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Quốc gia Hà Nội) cam kết hoàn thành giải ngân (sau khi điều chỉnh giảm một phần hoặc toàn bộ kế hoạch vốn.

 

Có được kết quả này, về phía Bộ Tài chính với vai trò và nhiệm vụ được giao đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đối với việc kiểm soát chi thực hiện thủ tục kiểm soát xác nhận thanh toán, Kho bạc Nhà nước đang thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP. Theo đó, thời gian kiểm soát, xác nhận vốn ngoài nước của Kho bạc Nhà nước là tối đa không quá 3 ngày làm việc; việc giao nhận hồ sơ và trả kết quả của Kho bạc Nhà nước với chủ đầu tư được thực hiện qua phiếu giao nhận đảm bảo đúng thời gian quy định. Đến nay, KBNN chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào của chủ đầu tư về việc giải quyết chậm thủ tục kiểm soát xác nhận thanh toán vốn ngoài nước qua KBNN. Về thời gian kiểm soát đơn rút vốn, Bộ Tài chính đã rút ngắn thời gian xử lý đối với các hồ sơ rút vốn hợp lệ chỉ trong 1-2 ngày làm việc so với quy định hiện hành. Đối với các đơn rút vốn chưa đủ điều kiện để giải quyết, Bộ Tài chính đã có công văn trả lại ngay để chủ dự án hoàn thiện, đảm bảo đúng quy định. Thống kê cho thấy, hết tháng 9, Bộ Tài chính đã nhận 560 hồ sơ rút vốn, trong đó đã giải quyết 554 hồ sơ, chiếm 98,8%.

 

Về phía các bộ, ngành đã tích cực triển khai, thậm chí tại một số đơn vị còn thường xuyên tổ chức giao ban, thành lập kiện toàn tổ chức thúc đẩy giải ngân. Ông Đinh Minh Tùng, phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, đến 30/9 tỷ lệ giải ngân của Bộ này đã đạt 39%, tăng 18% so với tháng 8. Với kết quả này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trở thành bộ có tốc độ giải ngân nhanh nhất hiện nay. Để đạt được điều này, lãnh đạo Bộ đã quyết liệt chỉ đạo, trong đó cho thành lập tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn, phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách 1 số nhóm dự án. 

 

Mặc dù vậy, Bộ Tài chính nhận thấy, kết quả giải ngân của các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi vẫn tiếp tục thấp mà nguyên nhân chính được cho là do chưa có khối lượng cho giải ngân. Vấn đề này xuất phát từ việc dự án chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư trong nước như chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phê duyệt các hợp đồng, công tác đấu thầu của nhiều dự án được triển khai chậm, một số dự án có khiếu kiện trong quá trình đấu thầu; quá trình chuẩn bị dự án kéo dài, chuẩn bị đầu tư không kỹ, và các yếu tố khó khăn khách quan khác dẫn đến phải thay đổi thiết kế, điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện, giải ngân, trong khi đó các thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh hiệp định vay được thực hiện chậm trễ, chưa có cơ sở pháp lý để giải ngân; dự án mặc dù được bố trí dự toán nhưng chưa hoàn thành thủ tục đàm phán hoặc chưa ký hiệp định vay...  

 

Cam kết coi là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm

 

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo tiến độ đặt ra của năm 2020, ông Hoàng Hải cho biết, Bộ Tài chính tiếp tục kiến nghị, các bộ, ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên cập nhật, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình tiến độ dự án, giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để phối hợp thực hiện. Đối với các vấn đề còn vướng, còn chưa rõ về chính sách, các bộ, ngành cần sớm có ý kiến với các cơ quan liên quan để các cơ quan có nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

 

Đối với số kế hoạch vốn 2020 đã đề nghị cắt giảm, điều chuyển cho các bộ, địa phương khác, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ ngành xác định rõ cắt giảm của dự án nào, dự án nào hoàn toàn không giải ngân được trong năm 2020, dự án nào chỉ giải ngân được một phần để bổ sung kế hoạch vốn bố trí cho dự án đó ngay vào kế hoạch vốn đầu tư 2021… Riêng những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của mình, các bộ, ngành cần tập trung xử lý dứt điểm, phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan, địa phương liên quan tháo gỡ. Các bộ, ngành, chủ dự án có trách nhiệm khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện.

 

Liên quan đến những nội dung về tài chính, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành bố trí đủ vốn đối ứng để thanh toán theo dự toán được giao; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi theo chế độ quy định, đảm bảo chi trong dự toán được phân bổ, chi đúng chế độ quy định; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc giải ngân. Đối với khoản tiền đã rút về tài khoản đặc biệt, yêu cầu các chủ dự án sớm hoàn chứng từ theo chế độ quy định. Các cơ quan chủ quản có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc hoàn chứng từ của chủ dự án.

 

Đồng thời, các chủ dự án thực hiện ghi thu ghi chi kịp thời, không để dồn chứng từ vào cuối năm; Kho bạc Nhà nước đôn đốc các ban quản lý dự án thực hiện ghi thu ghi chi, tổng hợp kết quả ghi ghu ghi chi báo cáo cấp có thẩm quyền định kỳ 15 ngày/1 lần để có chỉ đạo cần thiết.

 

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục coi giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi là nhiệm vụ trọng tâm trong năm và phối hợp với cơ quan chủ quản trong các vấn đề liên quan đến đàm phán ký kết, hoàn thành thủ tục hiệu lực của hiệp định vay, điều chỉnh hiệp định vay (nếu có), ký hợp đồng cho vay lại, rà soát đẩy nhanh tiến độ các công tác liên quan đến giải ngân và trao đổi với nhà tài trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình giải ngân.

 

Bài, ảnh: Thuý Nga

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật