Bộ Tài chính công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa công bố chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các đơn vị.

 

 

 

Cụ thể, ở khối tổng cục, Tổng cục Hải quan dẫn đầu với điểm thẩm định là 97/100. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Dự trữ nhà nước.

 

Ở khối cục, Cục Tin học và Thống kê Tài chính dẫn đầu với điểm thẩm định là 78,5 (thang điểm tối đa là 80). Các đơn vị đứng vị trí tiếp theo lần lượt là Cục Kế hoạch – Tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý công sản, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Cục Quản lý giá, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại.

 

Tại khối vụ, Vụ Tổ chức cán bộ dẫn đầu với điểm thẩm định là 69 (thang điểm tối đa là 70). Xếp vị trí tiếp theo lần lượt là Vụ Pháp chế, Vụ Hành chính sự nghiệp, Thanh tra Bộ, Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Chính sách thuế, Vụ Tài chính ngân hàng, Vụ Đầu tư; Vụ I, Vụ Hợp tác quốc tế.

 

Kết quả này cho thấy, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã có sự quan tâm đến việc triển khai, thực hiện công tác CCHC và đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo.

 

Đây là năm thứ 5 Bộ Tài chính tổ chức triển khai chấm điểm CCH đối với các đơn vị. Trước đó, để công tác CCHC thực sự là nhiệm vụ thường xuyên của toàn ngành và được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-BTC phê duyệt bộ Chỉ số CCHC để áp dụng đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ và được chia thành 3 khối gồm khối tổng cục, cục và vụ.

 

Theo đánh giá, việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trong cách thức thực hiện đã giúp cho công tác CCHC của Bộ Tài chính đạt kết quả thiết thực, được DN đánh giá cao.

 

HQ

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật