Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô lắp ráp trong nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục về gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.  

 

 

Theo đó, Nghị định cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3-10/2020 với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

 

Cụ thể, thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7, 8, 9, 10/2020 chậm nhất đều là ngày 20/12/2020.

 

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Ngoài ra, trường hợp thuộc đối tượng được gia hạn thì thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế TTĐB theo quy định hiện hành, nhưng chưa phải nộp số phát sinh trên tờ khai đã kê khai. 

 

Đối với các DN có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc, thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

 

Trong trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của DN không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ôtô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký (15/9/2020).

 

Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB này sẽ làm giảm số thu NSNN khoảng 2.200 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, số thu NSNN của cả năm 2020 sẽ không giảm do DN phải thực hiện nộp trước ngày 20/12/2020.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký (15/9/2020).

 

TN

 

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật