Cơ quan thuế đã tiếp nhận 42.810 hồ sơ của hộ kinh doanh theo Nghị quyết 42/NQ-CP

(TCT Online) - Theo số liệu báo cáo của các cục thuế, đến hết ngày 31/8/2020, số lượng hộ kinh doanh mà UBND cấp xã gửi hồ sơ sang cơ quan thuế đề nghị thẩm định là 42.810 hộ.

Trong đó, số lượng hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ là 33.263 hộ; số không được hỗ trợ là 8.351 hộ, số hồ sơ còn lại cơ quan thuế đang tiếp tục thẩm định. 

Số lượng hộ kinh doanh đã chuyển sang UBND cấp tỉnh phê duyệt được hỗ trợ là 14.560 hộ. Số không được hỗ trợ là 1.523 hộ.

Trước đó, căn cứ số liệu quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh năm 2020 trên hệ thống quản lý thuế tập trung của ngành thuế (thời điểm cuối tháng 3/2020), Tổng cục Thuế cho biết, có 711.394 hộ có doanh thu dưới 100 triệu/năm.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 4, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ đề nghị của hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ, đồng thời tổng hợp, báo cáo gửi chi cục thuế để triển khai thẩm định, báo cáo UBND cấp huyện. 

Để triển khai các nội dung quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1700/TCT-DNNCN chỉ đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế trên toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 đúng quy định, thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, kết quả triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý để kịp thời nắm bắt tình hình hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý, đồng thời báo cáo Tổng cục Thuế để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

HH

Gửi bình luận


Mã bảo mật