Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ngành thuế góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động vì nhân dân

(TCT online) - Trải qua lịch sử 75 năm, ngành thuế đã phát triển cùng với quá trình đổi mới và đi lên của đất nước. Các thế hệ cán bộ công chức thuế luôn đoàn kết, đồng lòng, tham gia cùng cả nước trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
 
Ngành thuế đã có những bước trưởng thành và phát triển, chuyển từ thu thuế thủ công sang hiện đại, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế và phát triển của thời đại. Đặc biệt, từ khi Tổng cục Thuế được thành lập năm 1990, hệ thống tổ chức đã thống nhất theo ngành dọc từ trung ương đến tỉnh, TP và quận, huyện. Cùng với đó, cơ chế quản lý thuế đã được đổi mới theo hướng cải cách, hiện đại hoá theo quy định của Luật Quản lý thuế; hệ thống chính sách thuế được xây dựng, hoàn thiện theo mục tiêu bao quát, phát triển nguồn thu, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ quốc tế.
 
Với địa bàn quản lý rộng khắp, cả nước, bằng sự cố gắng, đoàn kết trong nhiều năm qua, Tổng cục Thuế luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN do Đảng, Nhà nước giao, năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước. Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, cơ quan thuế các cấp đã triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mang lại nhiều tiện ích cho người dân và DN, được dư luận đánh giá cao.
 
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, ngành thuế cần tiếp tục cải cách hệ thống, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đề xuất nhiều cơ chế chính sách thuế, thúc đẩy mô hình tăng trưởng; ứng dụng khoa học công nghệ, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính hành động phục vụ người dân, DN.      
PV (ghi)

Tin mới

Các tin khác