Đổi mới toàn diện-Trưởng thành vượt bậc-Thành công to lớn

(TCT online) - Đó là 12 chữ mà Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dành để khái quát sự phát triển toàn diện của ngành thuế sau 30 năm hoạt động theo một hệ thống thống nhất. 
 
 
Tôi rất tự hào là một cán bộ trưởng thành từ ngành thuế. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán (năm 1980), tôi được điều về làm cán bộ thu và quản lý tài chính DN quốc doanh tại Sở Tài chính tỉnh Hoàng Liên Sơn. Khi đó, công tác quản lý thu gồm thu quốc doanh, thuế công thương nghiệp và thuế nông nghiệp. Cùng với sự phát triển của ngành thuế, tôi đã trải qua nhiều cương vị, từ phó đến trưởng phòng thu, rồi chuyển về thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Tài chính thương nghiệp huyện Văn Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn và tiếp đến là Chi cục phó Chi cục Kho bạc tỉnh Hoàng Liên Sơn. Khi hợp nhất cơ quan thuế vào tháng 10/1990, tôi được điều động về làm Phó cục trưởng Cục Thuế Yên Bái. Vào thời điểm đồng chí Cục trưởng được điều động làm Giám đốc Sở Tài chính năm 1993, tôi được đề bạt là quyền Cục trưởng Cục Thuế khi mới 35 tuổi. Có lẽ do tuổi còn trẻ, nên lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã thử thách thêm 6 tháng đảm nhiệm quyền Cục trưởng, trước khi được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái. 
 
Có thể nói đó là những năm tháng mà đất nước rất khó khăn, khi nền kinh tế kiệt quệ sau chiến tranh, lạm phát lên đến 700%. Toàn dân vừa thực hiện công cuộc xây dựng đất nước, vừa phải đối mặt với 2 cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Trước yêu cầu quyết liệt tập trung huy động nguồn thu xây dựng và bảo vệ đất nước, nhiệm vụ đặt ra cho ngành thuế rất nặng nề.
 
Tôi nhớ mãi trong một khoá tập huấn về công tác thuế, cố Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Tiêu có căn dặn: “Các đồng chí phải như người lính trên chốt. Ai đó có thể bỏ chạy, nhưng cán bộ ngành thuế phải kiên cường bám trụ để giữ được nguồn thu cho quốc gia”. Tôi cũng không thể quên những lời căn dặn của cố Thủ tướng Phan Văn Khải lúc đó là Phó Thủ tướng khi tới dự hội nghị toàn ngành, đã thân tình động viên cán bộ ngành thuế: “Các đồng chí ráng mà thu, nếu thu được thì Chính phủ có để chi tiêu, còn nếu không thu được thì phải vay về để chi thì cực lắm.  Những câu nói đó luôn khắc sâu trong tâm trí để trong suốt thời gian công tác, cùng với các cán bộ trong ngành, chúng tôi đã luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
75 năm qua là bước trưởng thành to lớn của ngành thuế. Ngay khi giành được chính quyền năm 1945, Đảng và Nhà nước đã bãi bỏ một số loại thuế là công cụ bóc lột của chủ nghĩa phong kiến như thuế thân, đồng thời giữ lại một số chính sách thuế hợp lý để xây dựng, phát triển đất nước. Năm 1990, Nhà nước có chủ trương hợp nhất 3 cơ quan để thành lập Tổng cục Thuế, đây một bước khởi đầu quan trọng, tiếp tục xây dựng ngành thuế ngày càng lớn mạnh. Từ năm 1990 đến nay, ngành thuế đã có những bước tiến vượt bậc, có thể dùng 12 chữ “Đổi mới toàn diện, trưởng thành vượt bậc, thành công to lớn” để tổng quát sự trưởng thành này. 
 
Để có sự đổi mới toàn diện, ngành thuế đã đổi mới căn bản từ tư duy đến chính sách, tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu mới khi đất nước vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Quá trình đổi mới này đã mang đến sự trưởng thành vượt bậc của ngành thuế. Theo đó, toàn ngành đã luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao; luôn hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán; cơ cấu các nguồn thu đảm bảo được 3 vai trò quan trọng, gồm thu ngân sách ổn định, phát triển; là công cụ để quản lý; thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đây là những thành công to lớn của ngành thuế qua 75 xây dựng và trưởng thành.
HH (ghi)

Gửi bình luận


Mã bảo mật