Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Hệ thống thuế đã ghi những nét son vào lịch sử vẻ vang của ngành tài chính

(TCT online) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành thuế, 30 năm thành lập hệ thống thuế nhà nước, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ công chức, viên chức, người lao động của hệ thống thuế nhà nước những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
 
Trải qua chặng đường 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ công chức, viên chức, người lao động của hệ thống thuế nhà nước đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo các cấp giao, góp phần không nhỏ để tô thắm thêm những nét son vào truyền thống lịch sử vẻ vang của Ngành Tài chính nói chung và hệ thống thuế nhà nước nói riêng.
 
Tôi ghi nhận và biểu dương thành tích, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó của thế hệ công chức, viên chức, người lao động của hệ thống thuế nhà nước đã đạt được trong thời gian 75 năm qua và tin tưởng hệ thống thuế nhà nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa tính năng động, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, triển khai thực hiện toàn diện công tác xây dựng pháp luật thuế và công tác quản lý thuế, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính thuế, công khai, minh bạch, công bằng, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước.

Gửi bình luận


Mã bảo mật