Thực hiện thành công tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả ngành thuế

(TCT Online) - Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp, hợp nhất các chi cục thuế thành các chi cục thuế khu vực giai đoạn 2015-2020 của ngành Thuế đã đạt kết quả tốt. Nhờ đó, bộ máy tổ chức được tinh giản, hiệu quả hoạt động, đóng góp quan trọng để ngành thuế tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN trong 2 năm vừa qua. Đó là chia sẻ của đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh tại Đại hội Đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Bộ Tài chính diễn ra ngày 28/8 tại Hà Nội.

 

 

Thành công nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng

 

Báo cáo tham luận tại Đại hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, thời gian qua, toàn ngành thuế đã tiến hành sắp xếp, hợp nhất chi cục để thành lập chi cục thuế khu vực tại các cục thuế tỉnh, TP trong cả nước; đồng thời tiến hành sắp xếp, tinh giản biên chế, cơ cấu lại nguồn nhân lực đảm bảo đúng Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Theo đó, sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII, thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự đảng và Đảng uỷ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp với Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và toàn ngành tổ chức phổ biến, quán triệt bằng nhiều hình thức học tập. Cụ thể, tại cơ quan Tổng cục Thuế và các cục thuế đã tổ chức hội nghị quán triệt của Đảng bộ, chi bộ và tại các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền rộng rãi trên trang thông tin nội bộ ngành và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương để chuyển tải những nội dung cơ bản của Nghị quyết; 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thuế được học tập, quán triệt Nghị quyết. Các hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, kịp thời đáp ứng được yêu cầu của Trung ương và Ban Cán sự Đảng ủy và Đảng ủy cấp trên.

 

Đối với công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Tổng cục Thuế, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và Đảng uỷ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp với Đảng uỷ đã ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết; xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện. Song song với đó, để triển khai thực hiện tổ chức bộ máy mới theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát, sắp xếp lại tổ chức các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục, các phòng thuộc cục thuế và các đội thuộc chi cục đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. 

 

Mặt khác, triển khai đề án sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế, ngay từ khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW, Tổng cục Thuế đã chủ động nghiên cứu, xây dựng đề án sắp xếp, hợp nhất, đề ra các giải pháp mang tính đồng bộ để triển khai thực hiện, bao gồm cả các giải pháp trước và sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định sắp xếp hợp nhất chi cục thuế để thành lập chi cục thuế khu vực.

 

Theo đó, cơ quan Thuế đã ban hành kế hoạch triển khai chi tiết; thành lập ban chỉ đạo triển khai từ Tổng cục đến 63 cục thuế; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính khảo sát tại cục thuế đại diện các vùng, miền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

 

Đặc biệt, ngay từ khâu xây dựng Đề án, Tổng cục Thuế đã tính đến các tác động liên quan 3 mối quan hệ giao dịch cơ quan thuế - người nộp thuế (cá nhân và DN); cơ quan thuế với các cơ quan hữu quan trên địa bàn; nội bộ cơ quan thuế. Trong đó, chú trọng mối quan hệ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế theo tinh thần không làm tăng thủ tục hành chính; không làm tăng thời gian cũng như chi phí đi lại…của người nộp thuế. Vì vậy, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế thông qua cổng thông tin điện tử cơ quan thuế. Đối với những nơi người nộp thuế chưa đủ điều kiện kết nối và thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử thì cho phép thực hiện tại địa bàn trụ sở cũ để đảm bảo sự thuận lợi trong giải quyết thủ tục của cơ quan thuế và thực hiện nghĩa vụ về thuế của cơ quan Thuế. Đồng thời, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đưa các ứng dụng.

 

Nhận thức công tác nhân sự là khâu quyết định thắng lợi tổ chức hoạt động của chi cục thuế khu vực, vì vậy việc lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo khi sáp nhập cũng cần có tiêu chí rõ ràng. Theo đó, ngoài việc tạm dừng bổ nhiệm mới chức danh lãnh đạo cấp chi cục hoặc tương đương và cấp đội để ưu tiên cho việc sắp xếp công chức lãnh đạo thuộc chi cục, thì đối với các chức danh cấp trưởng dôi dư sẽ được ưu tiên bố trí các chức danh tương đương trong đơn vị. Trường hợp không thể bố trí các chức danh tương đương thì bố trí cấp phó tại các bộ phận phù hợp và được ưu tiên xem xét bổ nhiệm cấp trưởng khi đơn vị có nhu cầu.

 

Trong quá trình tổ chức hoạt động chi cục thuế khu vực, ngoài công tác tổ chức cán bộ, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Thuế triển khai thực hiện đối với các nhóm công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản; công nghệ thông tin; công tác Đảng, đoàn thể….

 

Đặc biệt, ngay từ giai đoạn đầu triển khai việc sáp nhập chi cục thuế để thành lập chi cục thuế khu vực, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Ban Bí thư; Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện để tiến hành chuyển đổi tổ chức Đảng tại các chi cục thuế từ trực thuộc huyện ủy, thành ủy sang trực thuộc Đảng ủy của Cục Thuế các tỉnh, TP để phù hợp với mô hình liên huyện. 

 

Kết quả, từ cuối năm 2018 đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 111 quyết định thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 63 cục thuế tỉnh, TP, qua đó, sắp xếp hợp nhất 565 lượt chi cục thuế để thành lập 267 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế. Giảm số lượng chi cục thuế trong cả nước từ 711 chi cục thuế xuống còn 415, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng. Việc chuyển đổi tổ chức Đảng, đến nay có 2/63 tỉnh, TP thành lập Đảng bộ cục thuế trực thuộc thành ủy/Tỉnh ủy và có các Chi/Đảng bộ chi cục thuế trực thuộc (Quảng Ninh, Hải Phòng). Có 57/63 tỉnh, TP thành lập Đảng bộ Cục Thuế trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và có các chi, đảng bộ chi cục thuế trực thuộc.

 

100% các địa phương hoàn thành nhiệm vụ thu 

 

Nhìn chung cơ quan thuế các cấp đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, ổn định tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, kết quả là lần đầu tiên sau nhiều năm, 63/63 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

 

heo chia sẻ của đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, việc triển khai hợp nhất chi cục thuế khu vực tại các Cục Thuế thực hiện điểm đã khẳng định mục tiêu, quan điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; cơ bản các đơn vị hợp nhất đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Các chi cục thuế khu vực đã ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy trình nghiệp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu chi ngân sách, phát triển kinh tế xã hội của từng huyện, thị xã, TP theo dự toán NSNN được giao, qua đó góp phần để 63/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành dự toán thu thuế năm 2019.

 

Trong đó, tiêu biểu có 5 Chi cục Thuế khu vực có số thu tăng từ 48% đến 77% trực thuộc các Cục Thuế tỉnh; có 9 Cục Thuế có thành tích trong việc thực hiện sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế như tiên phong, tổ chức bài bản trong việc triển khai thực hiện; có số lượng chi cục thuế hợp nhất nhiều nhất; có tỷ lệ chi cục thuế hợp nhất nhiều nhất; thuộc đô thị loại đặc biệt có quy mô số thu lớn và số lượng quản lý đối tượng nộp thuế nhiều nhất trong cả nước...

Do sắp xếp lại tổ chức tổ chức, bộ máy nên số cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cũng giảm tương ứng. Đặc biệt, dù đang theo lộ trình tinh giảm dần nhưng có thể thấy rõ, trước mắt số cán bộ thuế phục vụ gián tiếp (không trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế) giảm hơn 850 người. Ngoài ra, công tác cải cách TTHC đã được chú trọng, không gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế khi thực hiện nhiệm vụ với Ngân sách nhà nước; Tư tưởng cán bộ công chức là cơ bản đồng thuận, yên tâm công tác; tham mưu đầy đủ, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Công tác kê khai, nộp thuế và giải quyết các vướng mắc về thuế được thực hiện thông suốt.

 

Cùng với sự phát triển kinh tế và xu thế hội nhập, số lượng các DN ngày càng gia tăng, các lĩnh vực giao dịch liên kết ngày càng mở rộng, phức tạp, trong khi hệ thống thuế có số lượng công chức lớn, thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế cả trên 63 tỉnh, TP nên việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo việc thực thi công vụ và phòng chống tham nhũng là hết sức quan trọng. Do đó, Phó Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh, cần phải có tổ chức bộ máy tương ứng để đảm bảo yêu cầu quản lý đối với các DN lớn; đáp ứng yêu cầu thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm của công chức, viên chức thuế và cơ quan thuế các cấp, qua đó đề xuất, kiến nghị để xử lý vi phạm kịp thời nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thực thi công vụ và phòng, chống tham nhũng trên toàn hệ thống thuế. 

 

Hương Quỳnh (ghi)

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật