Đã nhập đủ số lượng gạo dự trữ quốc gia theo kế hoạch Thủ tướng giao

(TCT Online) - Theo Tổng cục Dự trữ, đến ngày 20/8/2020, 22 cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. 

 

Cụ thể, ngày 12/3/2020, các đơn vị dự trữ nhà nước (DTNN) đã mở thầu mua 190.000 tấn gạo, kết quả đã trúng thầu 178.000 tấn nhưng chỉ ký hợp đồng được 7.700 tấn. Đến ngày 30/6/2020 đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG). Còn lại 182.300 tấn chưa mua được (gồm 12.000 tấn không trúng thầu và 170.300 tấn nhà thầu trúng thầu từ chối ký hợp đồng) phải tổ chức đấu thầu lại.

 

Theo đánh giá của Tổng cục Dự trữ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nước trên thế giới và trong khu vực đều đã dừng xuất khẩu lương thực. Tuy nhiên, một số quốc gia (Trung Quốc, Philippines, Indonesia ...) lại tăng cường nhập khẩu, khiến giá lương thực trong nước tăng mạnh từ thời điểm các nhà thầu tham dự (ngày 12/3/2020) so với thời điểm có thông báo kết quả trúng thầu (từ cuối tháng 3 – đầu tháng 4/2020). Chính vì vậy, nhiều nhà thầu trúng thầu từ chối ký hợp đồng với số lượng 170.300 tấn.

 

Các cục DTNN khu vực đã thu bảo đảm dự thầu của các nhà thầu từ chối ký hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu và đã nộp NSNN với tổng giá trị 27,877 tỷ đồng.

 

Ngày 12/5/2020, các đơn vị DTNN đã mở thầu đợt 2, kết quả đã trúng thầu, ký hợp đồng và hoàn thành nhập kho DTQG 151.180 tấn gạo vào ngày 30/6/2020. Còn lại 31.120 tấn không có nhà thầu trúng thầu, các đơn vị DTNN đã thực hiện các thủ tục hủy thầu để triển khai đấu thầu lại theo quy định.

 

Để hoàn thành kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia được giao, ngày 6/7/2020, các đơn vị DTNN khu vực đã mở thầu đợt 3 để mua nốt số gạo còn lại. Kết quả đã trúng thầu, ký hợp đồng và hoàn thành nhập kho DTQG 31.120 tấn vào ngày 15/8/2020.

 

Đối với kế hoạch mua 80.000 tấn thóc nhập kho, căn cứ thời vụ thu hoạch tại các vùng, miền trong cả nước, các cục DTNN khu vực triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch mua thóc theo phương thức trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng.

 

Tổng hợp kết quả mua của 4 khu vực (Nam Bộ, Nam miền Trung, Bắc miền Trung và miền Bắc), đến ngày 20/8/2020 các đơn vị DTNN đã hoàn thành nhập kho DTQG 80.000 tấn thóc theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.

 

TN

Tin mới

Các tin khác