Giảm tiền thuê đất của năm 2020 cho một số đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(TCT Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP.

 

 

Quyết định nêu rõ, đối tượng áp dụng là các DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-10.

 

Các đối tượng này được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020, nhưng không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm và tiền chậm nộp. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau, nhưng chỉ ngừng một hoạt động tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê trực tiếp.

 

Để được giảm, người thuê đất cần có giấy đề nghị và phải chịu trách nhiệm về thông tin; quyết định cho thuê hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người thuê đất cần nộp hồ sơ đề nghị cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao và cơ quan khác theo quy định kể từ ngày 29/5/2020 đến hết 31/12/2020. Trường hợp nộp hồ sơ từ 1/1/2021 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định này.

 

Sau khi nhận hồ sơ đề nghị, trong vòng 20 ngày cơ quan có thẩm quyền phải xác định số tiền được giảm và ban hành quyết định giảm. Trường hợp sau khi được giảm, nếu cơ quan quản lý thanh, kiểm tra phát hiện việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm thì phải hoàn trả NSNN số tiền đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 

Trường hợp đã nộp tiền thuê đất của năm 2020, nếu phát sinh thừa, thì số nộp thừa sẽ được trừ vào kỳ sau hoặc năm tiếp theo. Nếu không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo, thì người thuê đất được bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa.

 

Thuý Nga

Gửi bình luận


Mã bảo mật