Giảm 10% phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

(TCT Online) - Ngày 12/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, giảm 10% phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

 

Thông tư 75 nêu rõ, từ 12/8/ 2020 đến hết 31/12, các loại phí thẩm định như cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề, kinh doanh... thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với hiện hành. Kể từ ngày 1/1/2021, việc nộp các loại phí trên sẽ tiếp tục được áp dụng theo quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 279/2016/TT-BTC.

 

Thông tư số 75/2020/TT-BTC cũng đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 trong Thông tư số 279/2016/TT-BTC.

 

Theo đó, trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí, thì được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi. Đồng thời, nộp 30% tiền phí thu được vào NSNN theo quy định từ 1/10/2020.

 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật