Có đủ cơ chế để bộ, ngành, địa phương “chủ động” mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19

(TCT Online) - Đó là khẳng định của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xung quanh việc một số địa phương cho rằng, công tác mua sắm các trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị dịch Covid-19 đang gặp khó do vướng mắc từ cơ chế giá.

 

 

Địa phương được chủ động

 

Thời gian qua, một số ý kiến cho rằng, do chưa có đầy đủ hướng dẫn về cơ chế giá trong mua sắm  trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế chẩn đoán, xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, nên một số nơi chậm trễ mua sắm. Ngày 10/8, trả lời báo chí Bộ Tài chính cho biết, các văn bản quy định về vấn đề này đã đầy đủ, do vậy, trách nhiệm thuộc về các chủ đầu tư (đơn vị thuộc địa phương, bộ, ngành) .

 

Cụ thể, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), các mặt hàng khẩu trang, sinh phẩm chẩn đoán, xét nghiệm và các vật tư trang thiết bị y tế không thuộc danh mục hàng hoá do Nhà nước định giá, bình ổn giá, kê khai giá. Việc mua sắm các mặt hàng này từ nguồn NSNN và được thực hiện theo các quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, Thông tư số 58/2016/TT-BTC về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chứ chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội–nghề nghiệp và Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế công lập áp dụng từ 1/9/2020.

 

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điểm a, Khoản 5 Điều 62 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị, thì Bộ Y tế công khai các thông tin về giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế nhà nước trên phạm vi toàn quốc trên Cổng thông tin điện tử.

 

Trên cơ sở những quy định tại các văn bản này, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, như vậy Nhà nước không quản lý giá các sản phẩm này. Luật Đấu thầu đã quy định rõ các điều khoản về việc mua sắm trong điều kiện dịch bệnh, vì thế đề nghị các địa phương căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để có thể mua sắm các vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán…  được tốt nhất với giá cả hợp lý nhất.

 

Bổ sung thêm, theo ông Bùi Anh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính), pháp luật về đấu thầu đã quy định nhiều hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt…

 

Như vậy, trường hợp mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, thì Bộ Y tế và các địa phương có thể áp dụng một trong các hình thức nêu trên, kể cả chỉ định thầu. Nhấn mạnh về vấn đề này, ông Bùi Anh Bình cho rằng, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để mua sắm trang thiết bị, trong đó có trang thiết bị vật tư y tế đã khá đầy đủ, và quy định rất rõ ràng về quyền hạn, quy trình thủ tục và các căn cứ xác định giá.

 

Chính vì vậy, các chủ đầu tư (cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương được giao dự toán) cần phải chủ động thực hiện theo đúng quy định về căn cứ xác định giá và thẩm quyền quyết định giá của các gói thầu. Các bộ, địa phương, sau khi giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (chủ đầu tư), căn cứ các quy định để xác định giá mua. Giá mua phải dựa vào thông tin Bộ Y tế-là cơ quan quản lý nhà nước về trang thiết bị, vật tư y tế-công bố trong giai đoạn trước và căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường. 

 

Và như vậy theo ông Bình, do các mặt hàng này không do Nhà nước định giá, nên không thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính; Bộ Y tế chỉ công khai thông tin về mua sắm các mặt hàng tương tự trên thị trường giai đoạn trước và trong khi thực hiện; trách nhiệm chính thuộc về các chủ đầu tư.

 

Theo đó, các chủ đầu tư thuộc các bộ, ngành và địa phương cần chủ động thực hiện thẩm quyền của mình đã được quy định trong pháp luật về đấu thầu để khẩn trương mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà không phải chờ hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

 

Thậm chí, trong một số trường hợp để có cơ sở xác định giá chuẩn xác, các địa phương có thể thành lập hội đồng tham vấn giá với sự tham gia của các sở, ngành và các chuyên gia thuộc lĩnh vực này, đảm bảo đúng quy định.

 

Đặt hàng dịch vụ xét nghiệm Sars-CoV-2

 

Về vấn đề giá dịch vụ xét nghiệm Sars-CoV-2, Thông tư số 14/2019/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm thu của người bệnh có thẻ BHYT với cơ chế đồng chi trả từ quỹ BHYT, không áp dụng trong trường hợp đấu thầu cung cấp dịch vụ hoặc đặt hàng dịch vụ xét nghiệm Covid-19.

 

Đối với chủ trương đặt hàng ngoài công lập một số dịch vụ,  ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hiện, Bộ Y tế đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đặt hàng dịch vụ xét nghiệm Sars-CoV-2 thanh toán từ NSNN. Nếu được sự đồng ý, thì Bộ Tài chính quy định giá tối đa, còn Bộ Y tế quy định giá cụ thể theo quy định hiện hành tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và pháp luật về giá. Còn việc đặt hàng cung cấp dịch vụ, quyết định giá đặt hàng thanh toán từ ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, TP.

 

Bên cạnh đó, tại Thông báo số 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng đã chỉ đạo: thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 từ nguồn BHYT theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, bảo đảm chặt chẽ, đúng chế độ.

 

Trong trường hợp này, sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế quy định tại luật và các văn bản hướng dẫn.

 

Hương Quỳnh

Gửi bình luận


Mã bảo mật