Phí đường bộ giảm từ 10 – 30% kể từ ngày 10/8

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Theo đó, kể từ 10/8 đến 31/12/2020, phí đường bộ giảm từ 10-30%.

 

 

 

Mục đích của việc giảm phí đường bộ là nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

 

Cụ thể, xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách (xe ôtô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) sẽ chỉ nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

 

Đối với xe tải, xe ôtô chuyên dùng, xe đầu kéo chỉ nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

 

Trong thời gian Thông tư  74/2020/TT-BTC có hiệu lực, xe ôtô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải, thì thời điểm áp dụng mức phí theo quy định này tính từ ngày xe ôtô được ghi nhận trong Chương trình quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam là xe ôtô kinh doanh vận tải.

 

Trường hợp xe ôtô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.

 

Từ 1/1/2021 trở đi, mức phí trên thực hiện trở lại theo quy định Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

 

TN

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật