Bộ Tài chính đã cung cấp 157 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên cổng dịch vụ công quốc gia

(TCT Online) - Triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) theo Quyết định số 2763/QĐ-BTC, trong 7 tháng qua, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 105/180 nhiệm vụ. 

 

 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2019 đối với các đơn vị thuộc Bộ, dự kiến công bố kết quả trong tháng 8.

 

Bên cạnh đó, đến ngày 27/7, Bộ Tài chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đối với 959/959 thủ tục hành chính, trong đó   cung cấp 105 DVCTT mức 1, 282 DVCTT mức 2, 208 DVCTT mức 3 và 364 DVCTT mức 4. Bộ Tài chính đã thực hiện tích hợp 157 DVCTT mức độ 3,4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

TN

 

Tin mới

Các tin khác