7 tháng đã thu nộp NSNN 6.842 tỷ đồng từ thanh kiểm tra lĩnh vực tài chính

(TCT Online) - Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 34.530 cuộc thanh, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 301.737 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan; điều tra chống buôn lậu bắt giữ 7.988 vụ. 

 

 

Qua thanh, kiểm tra kiến nghị xử lý về tài chính  34.082.230 triệu đồng, trong đó thu hồi nộp NSNN 8.868.853 triệu đồng; xử lý tài chính khác 21.102.098 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 4.111.279 triệu đồng. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện thu nộp NSNN 6.842.591 triệu đồng.

 

Trong những tháng còn lại của năm, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tổ chức thanh tra tại một số đơn vị trong kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

 

Trong đó, Tổng cục Hải quan thành lập tổ công tác thực hiện đánh giá, tổng kết Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 và xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030; thực hiện tốt vai trò là cơ quan giúp việc của Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia thực hiện công tác thường xuyên, đột xuất của Ban chỉ đạo 138/CP, trong lĩnh vực kiểm soát hải quan.

 

Tổng cục Thuế hướng dẫn các cục thuế thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP; ban hành quy trình kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở cơ quan thuế; tiếp tục triển khai các đoàn kiểm tra nội bộ tại cục thuế các tỉnh, TP theo kế hoạch.

 

HQ

Gửi bình luận


Mã bảo mật