Từ 1/9, thực hiện hướng dẫn mới về mức chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều

(TCT Online) -Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2020/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều.

 

Thông tư nêu rõ, chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều bao gồm từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương chi cho sửa chữa, cải tạo, gia cố mặt đê; sửa chữa gia cố đường gom, đường hành lang chân đê, dốc lên xuống đê trong phạm vi bảo vệ đê điều; sửa chữa và trồng cỏ mái đê, cơ đê, chân đê, mái kè; đắp đất, trồng cây chắn sóng.

 

Các hoạt động khảo sát, phát hiện và xử lý mối và các ẩn hoạ trong thân đê; khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê; kiểm tra hiện trạng kè bảo vệ đê; chi tu sửa các hư hỏng nhỏ của kè; sửa chữa các công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ đê điều: Cột mốc trên đê; cột chỉ giới, cột thuỷ chí; biển báo đê; trạm và thiết bị quan trắc; kho, bãi chứa vật tư dự phòng bão lũ; công trình phân lũ, làm chậm lũ… cũng thuộc quy định này.

 

Thông tư cũng hướng dẫn cách lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương. Cụ thể việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

HQ

Gửi bình luận


Mã bảo mật