Thực thi cam kết thuế trong Hiệp định EVFTA

(TCT Online) - Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, để thực thi các cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam trong Hiệp định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA), Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022 (Nghị định biểu thuế EVFTA).

Nghị định biểu thuế EVFTA gồm 7 Điều và 3 Phụ lục. Ngoài các điều khoản chung như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành, Nghị định có các quy định riêng về điều kiện và thủ tục áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam. Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định gồm biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và danh sách lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu.

 

Biểu thuế xuất khẩu quy định tại Nghị định này sẽ được áp dụng đối với hàng hóa được nhập khẩu vào lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu (trừ vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la) và Vương quốc Anh. Biểu thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu (trừ vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Vương quốc Anh, Công quốc An-đô-ra, Cộng hòa San Ma-ri-nô và hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

 

Riêng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh chỉ áp dụng quy định tại Nghị định này từ ngày Hiệp định EVFTA có hiệu lực (1/8/2020) đến hết 31/12/2020.

 

Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký do được áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn. Dự kiến, Nghị định sẽ được Chính phủ ký ban hành sau ngày Hiệp định có hiệu lực. Vì vậy, Bộ Tài chính dự thảo quy định về xử lý thuế đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày Hiệp định EVFTA có hiệu lực (1/8/2020) đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nếu đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, để đảm bảo ưu đãi thuế  được áp dụng kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực.

 

Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

 

HQ

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật