Xếp hạng ICT ngành tài chính: Tổng cục Thuế đứng vị trí thứ 2

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa công bố chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin-truyền thông của ngành năm 2019 (ICT Index ngành tài chính 2019). Theo đó, đứng đầu bảng xếp hạng là khối cơ quan Bộ Tài chính, vị trí thứ 2 thuộc về Tổng cục Thuế và thứ 3 là Tổng cục Hải quan.

ICT Index ngành tài chính 2019 được khảo sát trên 2 khối với 252 đối tượng bao gồm khối các cơ quan trung ương và khối các đơn vị cấp tỉnh, TP (sở tài chính, cục thuế, kho bạc nhà nước, cục dự trữ, cục hải quan). Kết quả, ở khối các cơ quan trung ương, cơ quan Bộ Tài chính dẫn đầu, vị trí thứ 2 thuộc về Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan xếp vị trí thứ 3, thứ 4 là Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước xếp thứ 5 và cuối cùng là Tổng cục Dự trữ. 

 

Trong khi đó, ở khối các tỉnh, TP, nhóm sở tài chính dẫn đầu vẫn là Sở Tài chính TP Hà Nội, vị trí thứ 2 là Sở Tài chính TP Đà Nẵng, vị trí thứ 3 thuộc về Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang. Ở nhóm các cục thuế, Cục Thuế Nghệ An đã có bước chuyển ngoạn mục từ vị trí 16 (năm 2018) vươn lên vị trí thứ 1 (năm 2019); vị trí thứ 2 thuộc về Cục Thuế Khánh Hòa và vị trí thứ 3 thuộc về Cục Thuế Vĩnh Phúc. Nhóm các cục hải quan, năm 2019 Cục Hải quan TP Đà Nẵng từ vị trí thứ 5 (năm 2018) đã bứt phá lên vị trí thứ 1; vị trí thứ 2 thuộc về Cục Hải quan Quảng Nam và vị trí thứ 3 thuộc về Cục Hải quan Đắk Lắk. Nhóm kho bạc nhà nước, năm 2019 Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước xếp thứ 1, vị trí thứ 2 thuộc về Kho bạc Nhà nước tỉnh Hậu Giang và vị trí thứ 3 thuộc về Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận. Năm 2019, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên xếp thứ 1 trong bảng xếp hạng; vị trí thứ 2 thuộc về Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long và vị trí thứ 3 thuộc về Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

 

Đây là năm thứ 11 liên tiếp Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) thực hiện thu thập số liệu, phân tích và đưa ra báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng ICT Index ngành tài chính 2019. Việc đánh giá này giúp các đơn vị trong  ngành hiểu rõ thực trạng, từ đó có các biện pháp, chính sách phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các mục tiêu chính trị, kinh tế xã hội của ngành, địa phương và DN. So với các lần đánh giá trước, ICT Index ngành tài chính 2019 được xây dựng hoàn chỉnh hơn trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, TP theo hệ thống ngành dọc và nhóm các sở tài chính được tách riêng để phù hợp trong việc đánh giá, xếp hạng. Các chỉ tiêu trong phiếu điều tra năm 2019 đã được lược bỏ khá nhiều nhằm đơn giản hóa công tác thu thập số liệu, cũng như khắc phục những tiêu chí mà người cung cấp số liệu hiểu không đúng với yêu cầu của phiếu điều tra. 

 

ICT Index ngành tài chính 2019 gồm 3 chỉ số thành phần chính đó là hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin (ứng dụng nội bộ và dịch vụ công trực tuyến). Đối với dịch vụ công trực tuyến sử dụng phiếu đánh giá riêng, phiếu này bao gồm các câu hỏi tương ứng với 4 mức độ của các dịch vụ công trực tuyến. Năm 2019 cũng là năm thứ 2, Cục Tin học và Thống kê tài chính áp dụng phương pháp tính của Liên Hiệp quốc thay cho phương pháp phân tích thành phần chính đã được sử dụng suốt trong 9 năm vừa qua.

 

Thuý Nga

Gửi bình luận


Mã bảo mật