Giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay: đang lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

(TCT Online) - Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Tư pháp để xin ý kiến thẩm định về dự án nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay.

 

Trước đó, tại Nghị quyết số 84/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ theo trình tự, thủ tục rút gọn để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay bằng 70% mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 đến hết 31/12/2020.

 

Theo đó, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo nghị quyết và đã gửi lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương, cộng đồng DN; đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính. Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. 

 

Đánh giá về tác động ảnh hưởng đến thu NSNN, Bộ Tài chính cho biết, việc giảm 30%, tương đương mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ giảm 900 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít (đảm bảo nằm trong khungquy định tại Luật thuế BVMT); cùng với đó, thuế GTGT cũng giảm tương ứng 10% mức giảm thuế BVMT là 90 đồng/lít. Việc giảm so với hiện hành sẽ làm số thu BVMT 5 tháng cuối năm 2020 khoảng 72 - 80 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, sẽ góp phần giúp DN vận tải hàng không giảm bớt gánh nặng tài chính, duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật